Oppfordrer medlemmene til å svare på viktig undersøkelse

– Det er et omfattende spørreskjema, og vi vet at de ansatte i barnehager har travle dager. Men det er viktig at så mange som mulig av de spurte svarer for at datane skal bli gyldige og så representative som mulig, sier forsker Randi Ann Fagerholt i Trøndelag Forskning og Utvikling

– Det er et omfattende spørreskjema, og vi vet at de ansatte i barnehager har travle dager. Men det er viktig at så mange som mulig av de spurte svarer for at datane skal bli gyldige og så representative som mulig, sier forsker Randi Ann Fagerholt i Trøndelag Forskning og Utvikling

Oppfordrer medlemmene til å svare på viktig undersøkelse

Mange barnehager har fått tilsendt en undersøkelse fra Trøndelag Forskning og Utvikling. PBL oppfordrer medlemmene til å svare på undersøkelsen for å sikre et godt bilde fra hele barnehagesektoren.

Publisert:

Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og er delt i tre – hvor en del går til et utvalg barnehageeiere over hele landet, den andre delen går til daglige ledere i barnehager og den tredje går til kommunal barnehagemyndighet. Totalt rundt 3000 respondenter har mottatt undersøkelsen, som vil være en viktig bidragsyter til myndighetenes arbeid med å utvikle barnehagesektoren.

Ulike tema

Det er femte gangen undersøkelsen gjennomføres, og hvert år er det nye tema det spørres om. Temaene varierer også mellom de ulike målgruppene.  I år får barnehagestyrere blant annet spørsmål om:

  • Digital praksis og samisk kultur
  • Tidlig innsats for barn med nedsatt funksjonsevne og spesielle behov
  • Opplevd kompetansebehov og videreutdanning for barnehagelærere

– Gjentakende tema de siste årene er beredskap og forebygging av alvorlige hendelser i barnehagene, sier forsker Randi Ann Fagerholt i Trøndelag Forskning og Utvikling.

I tillegg vil man vite hvordan eierne og barnehagemyndigheten bruker nettverk og pedagognormen. Også barnehagemyndighetens organisering undersøkes.

– Det er viktig å understreke at ikke alle barnehagene deltar i undersøkelsen, men et trukket utvalg av barnehagestyrere, barnehageeiere og barnehagemyndigheter, slik at vi rullerer hvert år på hvem som blir bedt om å delta. Dette for at sektoren som helhet ikke skal belastes for mye, sier Randi A. Fagerholt.

 Viktig at mange svarer

PBL mener det er viktig at også perspektivene fra private barnehager fremkommer i undersøkelsen, og oppfordrer derfor spesielt eiere og ledere i private barnehager til å svare på undersøkelsen.

– Det er et omfattende spørreskjema, og vi vet at de ansatte i barnehager har travle dager. Men det er viktig at så mange som mulig av de spurte svarer for at datane skal bli gyldige og så representative som mulig, sier Fagerholt og opplyser at rapporten med resultatene kommer på nyåret 2019.

Les mer om undersøkelsen hos Trøndelag Forskning og Utvikling