Se medlemsmøtet i opptak

Se medlemsmøtet i opptak

Det er mye viktig som skjer i og rundt private barnehager for tiden. Gikk du glipp av onsdagens digitale medlemsmøte, kan du se opptaket nå.

Publisert:

I dette møtet ble medlemsbarnehagene informert om flere av sakene som er viktig for sektoren akkurat nå:

  • Politisk arbeid – status i aktuelle prosesser, inkludert arbeidet med finansiering og regulering.
  • Nye lovendringer som påvirker barnehagene.
  • Status for årets hovedtariffoppgjør.
  • Status for tilskudd, med særlig vekt på søknader om dekning av høye pensjonskostnader etter nedjustering av pensjonssjablongen.
  • Lovendringen som krever at alle private barnehager (med noen unntak) skal være selvstendige rettssubjekt.

Møtet var delt i to:

  1. Første del (cirka 55 minutter) inneholdt viktig informasjon som angår alle medlemsbarnehager.
  2. Andre del var primært rettet mot barnehager som blir berørt av kravet om opprettelse av selvstendige rettssubjekt.

I tillegg til at PBL stilte med administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup, direktør for arbeidsgiveravdelingen, Espen Rokkan, og økonomi- og statistikkanalytiker Anders Grønmo, deltok Kirsti Meidelsen, partner og bransjeansvarlig for private barnehager i revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG, i møtet.

Hadde du ikke anledning til å følge møtet direkte, kan du se det i opptak (NB! Krever innlogging)

Se opptaket her!

Her kan du laste ned PowerPoint-presentasjonen fra medlemsmøtet. (NB! Krever innlogging)