PBL tilbyr barnehagefaglig rådgiving til medlemmene

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager står klare til å hjelpe PBLs medlemsbarnehager med alle typer barnehagefaglige problemstillinger: Fra venstre seniorrådgiver Helga Stensen, seniorrådgiver Hanne Mette Kristiansen Vindvik, direktør May Liss Tobiassen, seniorrådgiver Kristine Rishaug og stipendiat Tone Rove Nilsen.

PBL tilbyr barnehagefaglig rådgiving til medlemmene

Savner du som barnehageeier eller -leder en sparringspartner eller litt bistand i barnehagefaglige og pedagogiske spørsmål? Da vil du kunne glede deg over at PBL nå utvider rådgivingstjenesten til medlemsbarnehagene.

Publisert:

Fra før tilbyr PBL medlemsbarnehagene rådgiving om blant annet arbeidsgiver- og lederspørsmål, enten det handler om tariff, ferie, ansettelser eller praktisk forståelse av smittevernet.

I samarbeid med PBL-selskapet Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager (NKFB) vil PBL nå utvide rådgivingen til også å omfatte rent barnehagefaglige problemstillinger.

Kompletterer tilbud fra PBL

– Det betyr at vi kan tilby rådgiving knyttet til faglige utfordringer som kan oppstå på alle nivåer av barnehagevirksomheten. Dette er noe vi har fått tilbakemelding om at mange barnehager ønsker seg – ikke minst fra barnehager som ikke inngår i et større fagmiljø. Dette kompletterer PBLs fra før brede og gode tilbud om hjelp og rådgiving til medlemmene, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Direktør May Liss Tobiassen i NKFB leder rådgivergruppen som skal bistå PBLs medlemsbarnehager. Hun håper rådgivingstjenesten kan gjøre en forskjell, både for barn, ansatte og barnehageledere landet rundt.

– Vi er glade for at det hele tiden rettes større oppmerksomhet på kvalitet, utviklingsarbeid og tydelig pedagogisk praksis i barnehagene. Og med god erfaringsbasert kompetanse, faglig allsidighet og forskningsbasert kunnskap har vi mulighet til å være rådgivere inn mot de utfordringer som kan oppstå i alle ledd i en barnehage. Da handler det om alt fra det langsiktige utviklingsarbeidet til hvordan man rent praktisk kan organisere hverdagen på en hensiktsmessig måte. Det betyr at medlemsbarnehagene i PBL skal kunne søke råd om alt fra pedagogisk ledelse, foreldresamarbeid og utviklingsarbeid, til dagsrytme og måltider, for å nevne noe, sier Tobiassen.

Vil være sparringspartner

Hun gleder seg til mange spennende samtaler med barnehageledere over hele landet i tiden som kommer.

– Det er veldig mange dyktige barnehageeiere og -ledere der ute. Samtidig vet vi at mange kan ha nytte av å diskutere ulike faglige problemstillinger. Vi er klare til å besvare dine spørsmål. Bruk oss som sparringspartner hvis du opplever utfordringer knyttet til for eksempel foreldresamarbeid, tilvenning, opplæring av nytilsatte, har pågående mobbesituasjoner eller trenger tips til utforming til gode leke- og læringsmiljø, oppfordrer May Liss Tobiassen.

Anne Lindboe understreker at det ikke finnes dumme spørsmål, bare dumme svar.

– Vi i PBL er her for medlemsbarnehagene. Det skal være like lav terskel for å kontakte PBL om barnehagefaglige spørsmål som det er ved spørsmål om pensjon eller juss, sier Anne Lindboe.