PBL-kontingenten faktureres i mars

PBL-kontingenten faktureres i mars

Medlemsbarnehagene i PBL vil i år motta kontingentfaktura i mars, ikke i løpet av januar som tidligere.

Publisert:

Faktureringen flyttes til mars fordi det gir PBL muligheten til å kvalitetssikre informasjon om årsverk i de enkelte medlemsbarnehagene, som er en del av grunnlaget for faktureringen av kontingenten i PBL.

PBL vil før fakturering kontrollere vår informasjon om antall årsverk i medlemsbarnehagene opp mot de opplysningene medlemsbarnehagene selv har rapportert inn til rapporteringssystemet BASIL ved utgangen av 2019. 

Dette sikrer at medlemsbarnehagene får faktura basert på det reelle antall årsverk i den enkelte barnehage, og at kontingentberegningen dermed blir korrekt.

Praksis tidligere har vært at kontingenten har vært fakturert i januar med forfall 31. januar, i tråd med formuleringen i PBL-vedtektenes § 10.

Styret i PBL har besluttet å flytte faktureringen til mars fordi både medlemsbarnehagene og PBL har interesse av at faktureringen blir korrekt og dette uten at det blir behov for korrigeringer, etter at kontingenten er sendt ut, slik noen medlemsbarnehager tidligere har erfart.

I tråd med dette og endret faktureringstidspunkt, vil styret for landsmøtet i 2021 foreslå justering av § 10 i PBLs vedtekter.