PBL forhandler med ny fagforening

Forhandlinger. Nylig var daglig leder i Krifa Norge, Kristin Fjellman (t.v.) i Bodø i møte med administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen, forhandlingsleder Espen Rokkan og advokat Lars-Martin Hoff Mikkelsen. Foto: PBL

PBL forhandler med ny fagforening

PBL har startet forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonen Krifa for å se på muligheten for et samarbeid.

Publisert:

PBL har i dag hoved- og hovedtariffavtale med arbeidstakerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta og Lederne.

Nå har styret gitt klarsignal til at PBL ser nærmere på et mulig samarbeid med den politisk uavhengige fagforeningen Krifa.

Nylig var daglig leder i Krifa Norge, Kristin Fjellman i Bodø i møte med administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen, forhandlingsleder Espen Rokkan og advokat Lars-Martin Hoff Mikkelsen.

– Krifa tok for en tid tilbake kontakt med PBL etter å ha fått henvendelser fra ansatte i PBL-barnehager, hvor ansatte ønsket Krifa som alternativ til de fagforeningene PBL i dag har avtale med. Fra PBLs ståsted er vi som arbeidsgiverorganisasjon ikke opptatt av hvor de ansatte er organisert, samtidig som vi er opptatt av at de som velger å organisere seg, finner et tilbud som passer dem. Dette har vi tidligere også tatt hensyn til når vi i inngikk hoved- og lederavtaler med fagforeningen Lederne.  Det er nå naturlig for PBL å se om vi kan få på plass en ny avtale med Krifa, sier Espen Rokkan.

I Krifa kan alle melde seg inn – uansett yrke og utdanning. Ifølge daglig leder Kristin Fjellman er de på mange områder en annerledes fagforening med en helt annen tilnærming til medlemmene.

– Vi yter i mye større grad personlig bistand. Vi hører ofte at medlemmer i andre fagforeninger opplever at de må gå gjennom en tillitsvalgt og et større apparat. Som medlem hos oss får du direkte og personlig bistand med en av våre jurister, sier hun.

Ifølge Fjellman har Krifa i dag flere medlemmer som jobber i barnehagesektoren og ambisjonen er selvsagt å vokse ytterligere.

God dialog

Ifølge Espen Rokkan startet de første samtalene mellom PBL og Krifa for ett år siden, men etter at styret i vår vedtok at PBL skal se nærmere på et mulig samarbeid med Krifa, har partene intensivert arbeidet.

Rokkan opplyser at partene er enige om å starte de mer detaljerte forhandlingene i september, for å se om man kan komme til enighet.

– Dialogen er god, og partene har som ambisjon å utvikle en fremtidsrettet avtale for bransjen slik den ser ut per i dag. Selvsagt med i sum like gode betingelser som ansatte i PBL-barnehager er vant med. Det blir spennende å se hvordan man gjennom forhandlinger kan få frem et nytt og kanskje annerledes samarbeid til glede for medlemsbarnehagene og deres ansatte, sier Espen Rokkan.

Fakta om Krifa:

  • Politisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som ble etablert i 1899 i Danmark og har i dag over 200.000 medlemmer.
  • Krifa åpnet sin førte avdeling i Norge i 2008 og har i dag rundt 2000 medlemmer. 
  • Alle arbeidstakere kan være medlem, det er ingen krav til utdannelse eller type yrke.