PBL er nå Miljøfyrtårn-bedrift!

Miljøfyrtårn. Det har vært en omfattende jobb, men nå er PBL miljøfyrtårnsertifisert. Det gleder administrerende direktør Anne Lindboe (t.v) sammen med prosjektgruppen med Elin Schrøder, Jørn-Tommy Schjelderup, Kristin Haugland Smith, Jonny Andersen og Christine Klippenvåg Nordgård. Thor Harald Hansen, student ved Nord Universitet, som har bidratt i arbeidet med å få PBL sertifisert, var ikke til stede da bildet ble tatt.

PBL er nå Miljøfyrtårn-bedrift!

PBL er stolte over at vi nå er sertifisert Miljøfyrtårn. – En viktig milepæl for oss og ikke minst for miljøet, sier administrerende direktør Anne Lindboe.

Publisert:

PBL har i alle år vært opptatt av å være en viktig bidragsyter for et bærekraftig miljø. Da det nye PBL-huset sto ferdig i 2013, var det ett av de mest miljøvennlige kontorbyggene nord for Trondheim med blant annet jordvarmeenergi. Derfor var det helt naturlig for Lindboe at PBL også skulle jobbe for å bli miljøfyrtårnsertifisert.

Bærekraft – et viktig mål

– Vi er opptatt av å ta samfunnsansvaret og miljøpåvirkningene våre på alvor. Det har vært jobbet målrettet og godt med dette arbeidet helt siden PBL startet opp for snart 30 år siden. Men for oss var det viktig å få satt dette arbeidet i system, sier Lindboe.

Hun trekker frem PBLs etiske retningslinjer som bygger på PBLs verdier Personlig, Bærekraftig og Løsningsorientert som en viktig forutsetning for PBLs miljøengasjement.

– I PBL har vi alltid vært opptatt av bærekraft på alle områder og jobber kontinuerlig med blant annet å redusere våre klimagassutslipp. Det innebærer helhetlig og systematisk arbeid med tiltak innen områder som innkjøp, energi, transport, avfall, arbeidsmiljø, utslipp og estetikk. Selv om vi har jobbet godt med dette i alle år, skal vi nå bli enda bedre. Vi har blant annet et mål om å redusere restavfallet og bli enda bedre på sortering.

Oppfordrer barnehagene til å bli med

Mange av PBLs medlemsbarnehager er i dag miljøfyrtårn og PBL-direktøren håper nå at enda flere barnehager kan la seg motivere til å bli miljøfyrtårnsertifisert eller sertifisert innenfor andre miljøledelsessystemer.

– Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem og et godt verktøy til å følge opp og jobbe kontinuerlig med å redusere våre miljøpåvirkninger. Det handler ikke bare om rutiner og prosedyrer for hvordan vi sorterer avfallet vårt, eller hvor mye energi vi bruker, men også om innkjøpene vi gjør og kravene vi stiller til produkter og tjenester, påpeker Lindboe.

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem. Miljøfyrtårnsertifiseringen er en anerkjent nasjonal miljøsertifiseringsordning på lik linje med de internasjonale miljøsertifiseringsordningene (ISO 14001 og EMAS).

Bedrifter og virksomheter som skal bli Miljøfyrtårn må oppfylle og dokumentere en del krav som skal rapporteres videre.

Les mer om hvordan bli Miljøfyrtårn, eller høre mer om sertifiseringsprosess og erfaringer eller ta kontakt med .