Nytt samarbeid med Bodø kommune

Signerte avtale. Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) og PBL-sjef Arild M. Olsen. Foto: Aleksander Ramberg, Bodø kommune.

Signerte avtale. Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) og PBL-sjef Arild M. Olsen. Foto: Aleksander Ramberg, Bodø kommune.

Nytt samarbeid med Bodø kommune

PBL og Bodø kommune har skrevet under på en samarbeidsavtale. Det overordnede målet er å sikre høy kvalitet på tilbudet i alle byens barnehager.

Publisert:

Tirsdag møttes administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL og Bodø-ordfører Ida Pinnerød for å signere avtalen.

PBL har fra før lignende samarbeidsavtale med Oslo kommune og Bergen kommune.

– Alle barn har rett til å gå i en god barnehage, uavhengig av om den er eid av kommunen eller private.

I samarbeidsavtalen mellom PBL og Bodø kommune står det at samarbeidet blant annet skal bidra til at:

  • Alle barn i Bodø får et godt barnehagetilbud som støtter det enkelte barns lek, læring, og utvikling.
  • Bodø er en foregangskommune i kvalitetsarbeidet i barnehagesektoren – og at både kommunale og private barnehagene bidrar til dette.
  • Alle barn med rett på plass, etter barnehagelovens § 12a, får plass i en barnehage i Bodø.

Partene etablerer nå et samarbeidsforum for å følge opp avtalen og dette forumet skal avholde to møter i året.

PBL er i dialog med flere kommuner med tanke på å inngå samarbeidsavtaler.