KLP ny leverandør av personalforsikringer i PBL

Administrerende direktør Tore Tenold i KLP Skadeforsikring og administrerende direktør Anne Lindboe i PBL ser frem til samarbeidet. Foto: KLP

KLP ny leverandør av personalforsikringer i PBL

PBL har skrevet avtale med KLP Skadeforsikring som ny leverandør av kollektive personalforsikringer for nærmere 30.000 ansatte. Avtalen trer i kraft 1. mai.

Publisert:

Avtalen vil gjelde for alle ansatte i barnehager som følger PBL-tariffen og omfatter yrkesskade, gruppeliv, frivillig ulykkesforsikring og psykologisk førstehjelp. 

For de ansatte i medlemsbarnehagene vil bytte av leverandør ikke ha noen praktisk betydning. Produktene er like gode og akkurat de samme som i den forrige avtalen.

For medlemsbarnehagene vil den mest vesentlige forskjellen være lavere forsikringskostnader enn det ville blitt med forlengelse av den eksisterende avtalen.

En annen forskjell er at skader som oppstår fra og med 1. mai meldes inn ved å kontakte PBLs forsikringsavdeling enten på telefon eller e-post, mens det i den gamle avtalen meldes inn ved å fylle ut et skjema på PBLs nettsider.

En tredje forskjell er at barnehagene og de ansatte etter hvert vil kunne nyte godt av at PBL og KLP også er enige om en målrettet satsing på HMS-arbeid.

Gleder seg til å samarbeide

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL gleder seg til å innlede et nytt samarbeid.

– Det har vært inspirerende å bli kjent med KLP gjennom denne prosessen. KLP fremstår som visjonære, fremoverlente og med veldig god forståelse for både styrker og utfordringer i vår sektor. Så sammen skal vi fremover få til mye bra for ansatte i barnehagesektoren, sier Anne Lindboe.

Også KLP gleder seg til å stifte mer bekjentskap med den private delen av barnehagesektoren.

– For KLP blir PBL en stor og viktig kunde, og vi takker for tilliten. Vi gleder oss til et godt og samfunnsnyttig samarbeid i årene fremover. Prosessen har vært både profesjonell og krevende, men mest av alt inspirerende og samarbeidsorientert, sier Elin Evjen, som er direktør ved kundeseksjonen i KLP Skadeforsikring.

Fem deltok i anbudskonkurranse

PBL har med jevne mellomrom personalforsikringene ute på anbud for å sikre medlemsbarnehagene best mulig priser. Denne gangen var det totalt fem selskaper deltok, og KLP Skadeforsikring vant etter å ha levert best på alle kravspesifikasjoner – også pris.

Overgangen til den nye avtale skjer 1. mai. Det betyr at skadetilfeller som inntreffer til og med 30. april blir meldt inn til Storebrand, mens tilfeller fra om med 1. mai blir meldt inn til KLP.

Tre ulike forsikringsleverandører

PBL vil nå ha tre ulike leverandører av forsikringstjenester:

  • KLP leverer personalforsikringene som ligger i tariffavtalen.
  • Storebrand er leverandør av PBL-tariffens alderspensjonsordninger.
  • Gjensidige leverer barneforsikringer og skadeforsikringer som medlemsbarnehagene kan kjøpe gjennom PBL.

–  Vi strekker oss langt for å gi medlemsbarnehagene best mulig produkter til lavest mulig pris. Barnehagene skal få bruke mest mulig av ressursene sine på å skape gode barnehager, og da må vi ha høy bevissthet på hvor vi kan bidra til at de holder andre kostnader nede, sier Anne Lindboe.