God jul til alle PBL-medlemmer

Jørn-Tommy Schjelderup er administrerende direktør i PBL.

God jul til alle PBL-medlemmer

Jørn-Tommy Schjelderup skriver om status i barnehagesektoren og hilser god jul til alle medlemsbarnehagene i PBL.

Publisert:

Kjære PBL-medlemmer!

Private barnehager er det norske velferdssamfunnet på sitt aller beste.

Dere i medlemsbarnehagene tilbyr barn og familier tjenester av høy kvalitet.

Dere oppfyller nasjonale kvalitetskrav i minst like høy grad som kommunale barnehager.

De ansatte har lønns- og pensjonsvilkår som er fullt ut konkurransedyktig med hva ansatte i kommunale barnehager får.

Innholdet er mer mangfoldig og sykefraværet lavere enn i kommunale barnehager.

Private barnehager har dessuten gjennomsnittlig lavere sykefravær enn kommunale barnehager.

Nå i desember fikk vi EPSI Ratings årlige måling som viser at foreldre for 15. året på rad gir private barnehager litt bedre score enn kommunale barnehager.

Og på toppen av dette sparer dere det offentlige for milliarder av kroner hvert år, ettersom kommunene har lavere kostnader til private enn kommunale barnehager.

Alt det fantastiske som dere bidrar med er denne høsten satt i spill.

Fra før er private barnehager sterkt utfordret gjennom at politikerne har sørget for at tilskuddene ikke har økt i takt med lønns- og prisveksten. Pensjonspåslaget er kuttet slik at veldig mange ikke får dekket sine reelle pensjonskostnader, og en fungerende søknadsordning er ikke prioritert av de ansvarlige politikerne. Nye reguleringer har påført private barnehager mer enn 100 millioner kroner i årlige økte kostnader til byråkrati og administrasjon.

I gjennomsnitt hadde ordinære private barnehager et årsresultat på 0,1 prosent av omsetningen i 2022. Nesten halvparten gikk i minus. Løypemeldingene fra 2023 tyder ikke på noen bedring i året vi nå er i ferd med å legge bak oss.

1. november la regjeringen frem et forslag til lovendring som ytterligere kan forverre situasjonen til de private barnehagene.

I et 213 sider langt høringsnotat foreslår regjeringen blant annet å avvikle de nasjonale mekanismene for økonomisk likeverdig behandling. Dette betyr at din kommune fritt skal få avgjøre hvordan driftstilskudd, kapitaltilskudd og pensjonstilskudd til de private barnehagene skal fastsettes. Det kan bety økt forskjellsbehandling.

Regjeringen foreslår også å gi kommunene verktøy til å kunne legge ned plasser i private barnehager, uavhengig av søkertall. Med andre ord – hvis foreldrene foretrekker din barnehage foran den kommunale barnehagen i nærområdet, skal kommunen kunne ta fra deg noen av plassene slik at den kommunale barnehagen får flere barn.

Forslagene kan få alvorlige konsekvenser for alle typer private barnehager, ikke minst for mange av de private barnehagene som allerede går i minus eller driver med hårfine marginer.

Det som skjer det neste året, kan være definerende for sektoren i lang tid fremover.

Men jeg er sterk i troen på at vi – dersom medlemsbarnehagene mobiliserer slik jeg vet at dere kan – skal vinne frem i denne saken.

Høringsfristen i denne saken er 1. februar 2024. I PBL har arbeidet med et nytt system for finansiering og regulering stått øverst på agendaen gjennom hele året. Vi er nå også godt i gang med vårt høringssvar, og det skal dere få lese i god tid innen fristen.

Men skal våre stemmer bli hørt, er vi avhengige av at også medlemsbarnehagene, ansatte og foreldre tar til motmæle mot forskjellsbehandling, svekket forutsigbarhet og svekket valgfrihet.

Dette håper jeg at dere vil bidra til. Men ikke nødvendigvis nå. For nå har dere alle fortjent noen gode dager med lavere puls og batteriene på lading.

Til alle dere som eier og/eller driver medlemsbarnehagene ønsker jeg en fin jule- og nyttårshelg med masse hygge og kos – enten i eget selskap eller sammen med nære og kjære.

Så ses vi kanskje allerede når PBL i januar reiser ut til 17 byer over store deler av landet for å arrangere medlemsmøter?

Ha en riktig god jul!

Jørn-Tommy Schjelderup
administrerende direktør