God jul, kjære medlemmer!

God jul, kjære medlemmer!

Julebrev fra PBL-sjefen. Anne Lindboe hilser god jul til alle medlemsbarnehagene i PBL.

Publisert:

Forventninger. Spør du mennesker du møter om hva førjulstiden handler om, får du nok mange ulike svar. For noen er det travle dager, sene kvelder og altfor lite søvn. For andre er det angsten for ikke å rekke alt vi tror vi må rekke. Førjulstiden kan ta på. Men bak den nesten endeløse rekken av gjøremål handler det i bunn og grunn mest av alt om forventninger. Håpet om en fredelig juletid, enten sammen med familie og venner, eller i eget selskap.

I barnehagene er førjulstiden kanskje den travleste tiden i året. Det skal arrangeres foreldrekaffe, Lucia-feiring, nissefest og juleverksted, samtidig som vaktlister for romjulen og budsjett for neste år skal finjusteres. Og de barnehagene som er ekstra uheldige, får besøk av vinterens første Noro- eller influensavirus akkurat når det passer aller minst.

Heldigvis har vi barna der når det røyner på, som en konstant og ufiltrert påminnelse om det beste ved førjulstiden: Skinnende øyne. Yrende glede over spennende hemmeligheter. Forventninger.

Det er nesten utrolig at det er gått et helt år siden sist jeg satte meg ned for å skrive en liten julehilsen til dere. Tiden har gått utrolig fort. Mitt første hele år i PBL har blitt like hektisk som jeg hadde trodd – og kanskje litt til. For dette er ikke en sektor å jobbe i dersom man ønsker å lene seg tilbake og ta ting som de kommer. Det gjelder oss i PBL, og det gjelder i høyeste grad dere ute i barnehagene.

Året vi er i ferd med å avslutte, har ikke vært noe unntak. Og selv om forventningen om fridagene som nå venter, er at julen skal være en fin og avslappende tid, er det noen der ute som neppe helt vil klare å slippe bekymringen for hva det kommende året vil bringe for seg og sin barnehage.

Det er dessverre ikke til å komme forbi at mange av dere opplever krevende tider. Vi har fått en bemanningsnorm som i mange kommuner ikke er finansiert. Regjeringens forslag om å kutte i pensjonstilskuddet til private barnehager skaper stor usikkerhet rundt fremtidig økonomisk bærekraft. Kommunal innsparing fører mange steder til at driftstilskuddene øker mindre enn l��nns- og prisnivået. Vi har fått en ny pensjonsordning som, selv om den i makro ikke er dyrere enn den gamle ytelsespensjonen, kan gi høyere kostnader på kort sikt akkurat i din barnehage. Flere barnehager enn før går med underskudd. Og mens dere midt oppe i alt dette driver gode barnehager som barn og foreldre elsker – og som sparer samfunnet for store beløp – legges det et mistenksomhetens slør over sektoren i den offentlige debatten.

Dere skal vite at vi ser dere, at vi tenker på dere – og at vår aller viktigste jobb som organisasjon er å bidra til at dere også i fremtiden kan drive bærekraftig og med det omdømmet dere fortjener.

I løpet av 2019 har jeg vært i en rekke møter med beslutningstakere, folk som er viktige premissleverandører for sektoren og samfunnet for øvrig. Slike møter er avgjørende for at vi som organisasjon kan bidra med kunnskap om barnehagene til en offentlighet der misforståelsene om vår sektor er mange og til dels grove. Disse møtene er en vesentlig del av jobben min.

De aller mest meningsfulle arbeidsdagene opplever jeg imidlertid når jeg får treffe noen av dere som utgjør det fantastiske og mangfoldige Barnehage-Norge. Enten i friske, men saklige, diskusjoner som på landsmøtet i mai, eller i andre sammenhenger. Det smittende engasjementet, den boblende kreativiteten og den ukuelige drivkraften jeg opplever når jeg treffer dere, gjør det enkelt for meg å stå rakrygget når det stormer rundt oss.

Så har vår sektor også mye å være stolte over:

  • I en ny foreldreundersøkelse fra EPSI Rating nå i desember er konklusjonen for 11. året på rad at foreldre til barn i barnehager er betydelig mer fornøyd med tjenestene enn foreldre til barn i grunnskolen. Og som i alle kjente undersøkelser foretatt de siste ti årene: Foreldre til barn i private barnehager er aller mest fornøyde.
  • Private barnehager har systematisk lavere sykefravær enn kommunale barnehager. Dere er med andre ord flinke til å ivareta de ansatte. Resultatet er lavere kostander for samfunnet, friskere hverdager for de ansatte og høyere kvalitet for barna.
  • Private barnehager bidrar til at barnehagesektoren er langt mer mangfoldig enn all annen offentlig finansiert velferd. To av tre barnehager med registrert profil er private. Uten dere ville det knapt vært en gårdsbarnehage i hele Norge – og veldig få frilufts- eller musikkbarnehager.
  • PBL har i 2019, i samarbeid med Stine Sofies Stiftelse, startet jobben med å etablere Barnas Verneombud. Vi skal sørge for økt kompetanse i alle PBL-barnehager om de ekstra sårbare barna. Når vi nå også har fått kommunenes organisasjon KS med på laget, kan vårt initiativ virkelig gjøre en forskjell for mange tusen av de barna som trenger oss aller mest.
  • Vi tar miljøet på alvor. PBL jobber sammen med Naturvernforbundet om å få ned bruken av plast og giftstoffer i barnehagene. Og allerede ett år etter at prosjektet ble satt i gang, er det økt bevissthet om temaet i barnehagene – og flere barnehager melder tilbake om redusert bruk av plast.
  • Og så har vi endelig fått på plass en ny pensjonsavtale. Den skal være bærekraftig for barnehagene våre. I tillegg vil vår pensjonsordning gi de ansatte bedre ytelser enn den offentlige tjenestepensjonen gjør.

Vi er på vei inn i et nytt år. 2020 blir trolig minst like krevende som 2019. Men det er også grunner til at vi kan være optimistisk med tanke på fremtiden for sektoren. Kampen for en bærekraftig finansiering vil fortsette, og gjennom hardt arbeid skal vi få synliggjort at de fantastiske verdiene dere skaper, er verdt hver en krone som staten og kommunene bruker på barnehage.

Mitt ønske er at 2020 blir året da vi endelig får sparket ballen i mål – og igjen kan bruke alle krefter på å jobbe med utvikling og kvalitet i barnehagene, til barnas beste.

Personlig håper jeg også å få møte mange flere av dere i medlemsbarnehagene i 2020 enn jeg rakk i 2019. Det alene gjør det kommende året verdt å ha forventninger til.

Ha en riktig god jul og et godt nytt år. Ta vare på hverandre!