Er barnehagen blitt et nytt rettssubjekt? Da må PBL ha beskjed

Sissel Heggelund Larssen er seniorrådgiver og leder for medlemstjenester i PBL.

Er barnehagen blitt et nytt rettssubjekt? Da må PBL ha beskjed

– Viktig blant annet for at vi skal kunne bistå medlemsbarnehagene på en best mulig måte.

Publisert:

Mange PBL-medlemmer har det siste halve året gjort en betydelig innsats for å innrette seg etter det nye lovkravet om at hver private barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt.

For at PBL best mulig skal kunne være en aktiv støttespiller for medlemsbarnehagene, er det viktig at PBL fortløpende får beskjed om slike endringer.

– Derfor oppfordrer vi medlemsbarnehager som i denne perioden har etablert selvstendige rettssubjekt, om å melde fra til PBL slik at vi får oppdatert medlemsregisteret vårt, sier seniorrådgiver og leder for medlemstjenester i PBL, Sissel Heggelund Larssen.

I denne forbindelse ønsker PBL at barnehagen sender inn opplysninger om følgende:

  • Navn på barnehage
  • Navn og forretningsadresse på nytt selskap
  • Organisasjonsnummer på nytt selskap
  • Virksomhetsnummer på nytt selskap
  • Eventuelt gammelt navn på barnehage
  • Navn på gammelt selskap
  • Gammelt organisasjonsnummer
  • Dato for når endring trer/trådte i kraft

Sissel Heggelund Larssen sier at et oppdatert medlemsregister er viktig for at PBL skal kunne gjøre en best mulig jobb for den enkelte medlemsbarnehage.

– Det er viktig blant annet med tanke på søknader om økt pensjonstilskudd, klager på tilskudd og andre saker som vi hjelper barnehagene med. I tillegg er det viktig at vi skal kunne få sendt faktura til riktig mottaker, sier Sissel Heggelund Larssen.

Medlemsbarnehager som ikke har gjort organisatoriske endringer som beskrevet ovenfor, skal ikke foreta seg noe i denne anledning.