Se medlemsmøtet om Storberget-utvalget i opptak

Se medlemsmøtet om Storberget-utvalget i opptak

16. juni la Knut Storberget frem rapporten om fremtidig finansiering av private barnehager. 18. juni arrangerte PBL informasjonsmøte for medlemmene om Storberget-utvalget og den fremlagte rapporten.

Publisert:

På det digitale medlemsmøtet orienterte administrerende direktør Anne Lindboe og direktør Espen Rokkan i PBL om PBLs arbeid med Storberget-utvalget og om rapporten som ble fremlagt onsdag 16. juni.

Rokkan foretok blant annet en gjennomgang av både flertallets forslag til finansieringsmodell og Kvalitets- og mangfoldsmodellen som PBL har utarbeidet.

Medlemsmøtet startet fredag 18. juni klokken 09.30 og varte i en time.

Se opptak av medlemsmøtet via denne lenken.