Stiftet lokallag for private barnehager i Alver

Nytt lokallag i helt ny kommune. 1. januar 2020 blir Meland, Lindås og Radøy slått sammen til Alver kmmune. Nå har de private barnehagene gått sammen om å stifte lokallag i den nye kommunen for å stå sterkere sammen. Her er det nyvalgte styret i PBL Alver.

Stiftet lokallag for private barnehager i Alver

18 medlemsbarnehager i PBL i kommunene Meland og Lindås har gått sammen om å stifte lokallag i nye Alver kommune.

Publisert:

Likebehandling av alle barnehagebarn i nye Alver kommune er bakgrunnen for at de 18 barnehagene nå slår seg sammen, ifølge nyvalgt lokallagsleder Rigmor Nedreås Sletten. 

Viktig å stå samlet

Hun mener etableringen er viktig for å sikre gode og forutsigbare rammevilkår for de private barnehagene, og er glad for at alle medlemsbarnehagene i PBL i nye Alver kommune nå har formalisert et samarbeid.

– Når tre kommuner skal bli til én, er det også tre kommuner med ulik kultur, historikk og prioritering som skal harmoniseres. En vellykket prosess vil være avgjørende for kvaliteten for alle barnehagebarn i den nye kommunen, påpeker Sletten.

PBL Alver vil sikre at alle barnehagebarn er like mye verdt uansett om barna går i private eller kommunale barnehager, og det knyttes derfor stor spenning til hvordan Alver kommune vil beregne tilskuddssats for neste år uavhengig om de kommer fra Meland, Lindås eller Radøy kommune.

Flere viktige tiltak

– Hva håper dere å få ut av et slikt lokallag?

– At vi skal stå sterkere samlet. De private barnehagene i Alver vil utgjøre 70 prosent av den totale barnehagetjenesten og rundt 1100 barn går i PBL-barnehager. Vi leverer denne tjenesten etter samme lover og regler, samme lønns- og arbeidsvilkår, som de kommunale barnehagene. Vi vil være engasjert i barnehagepolitikken og jobbe løsningsorientert og informerende, for å få et godt samarbeid med den nye kommuneadministrasjon og lokale politikerne fra dag én.

På listen over de viktigste tiltakene lokallaget vil jobbe med i nærmeste fremtid står blant annet:

 • Kvalitet, kompetanse og pedagogisk innhold
 • Tidlig innsats
 • Økonomisk likebehandling
 • Sårbare barn og barn med behov for spesiell tilrettelegging
 • Samarbeidsavtale med Alver kommune

Det nye styret i lokallaget PBL Alver er:

 • Leder, Rigmor Nedreås Sletten, Blåklokka Barnehage
 • Nestleder, Kai-Olav Kvamme, Trollskogen Barnehage
 • Styremedlem, Magnar Hellen, Leiketun Barnehage
 • Styremedlem, Fredrik Seliussen, Drømmehagen Barnehage
 • Styremedlem, Janka Vie Seljeseth, Seim Barnehage
 • Varamedlem, Kristin Bredholt, Natås Barnehage
 • Varamedlem, Maria Grotle, Espira Marthahaugen Barnehage
 • Varamedlem, Charlotte Nordahl Grimstad, Barnas Barnehage Hundvin

Vil du etablere lokallag?

PBL er glad for å se at flere medlemsbarnehager ser verdien av å stifte lokallag for å stå sterkere samlet. Til nå er det etablert lokallag i følgende kommuner:

 • Arendal
 • Bergen
 • Fjell
 • Fredrikstad
 • Halden
 • Sarpsborg
 • Stavanger    
 • Haugesund
 • Karmøy
 • Alver

I tillegg skal det i løpet av høsten etableres lokallag i følgende kommuner: 

 • Kongsberg
 • Grimstad

Kunne du tenke deg å etablere lokallag i din kommune eller region? Ta kontakt med i PBL, så hjelper hun deg videre.