Styrelederen åpnet landsmøtet: – PBLs arbeid viktigere enn på lenge

Styreleder Eirik Husby foretok mandag formiddag åpningen av PBL Landsmøte 2023.

Styrelederen åpnet landsmøtet: – PBLs arbeid viktigere enn på lenge

Styreleder Eirik Husby ga i sin åpningstale uttrykk for at det i en tid der forutsigbarhet, økonomisk likebehandling og foreldres rett til å velge barnehage er under press, er arbeidet til PBL viktigere enn på lenge: – Ikke bare for dere PBL-medlemmer – men for barn, foreldre, ansatte – ja og samfunnet som helhet.

Publisert:

PBLs landsmøte 2023 er i gang. For første gang kan medlemmene velge om de vil delta fysisk eller om de vil la sin stemme bli hørt gjennom digital deltakelse.

Det har gikk en rekordstor deltakelse på landsmøtet, med mer enn 350 påmeldte.

– Det er en stor glede å få lov til å ønske velkommen til PBLs landsmøte 2023. Og for aller første gang skal jeg ikke bare hilse til dere som sitter i landsmøtesalen, men også dere som deltar digitalt. Dere skal alle sammen være hjertelig velkomne. Til to dager med gode og interessante diskusjoner. Til to dager med viktige vedtak for barnehagesektorens fremtid. Og til to dager der vi legger hverdagens utfordringer litt til side – og konsentrerer oss om det store bildet og de lange linjene, sa styreleder Eirik Husby da han klokken 10.00 mandag foretok åpningen av landsmøtet.

I tillegg til at landsmøtet, som er PBLs øverste organ, skal behandle vanlige landsmøtesaker, inneholder møtet et rikholdig program der det blant annet markeres at PBL er 30 år og at barnehageforliket er 20 år.

– Begge deler er verdt å feire. For selv om vi på ingen måte kan si at vi er i mål med å skape den barnehagesektoren som vi jobber for å få, er vi – sammenlignet med andre sektorer i velferdssamfunnet – kommet langt, sa Eirik Husby og listet opp:

  • Få andre har klart å bygge opp så mange tilbud av høy kvalitet i et så høyt tempo.
  • Få andre gir brukere et reelt alternativ til de kommunale tilbudene, uten å måtte betale en høyere pris.
  • Og få andre kan vise til så stor kreativitet, skaperkraft, mangfoldige tilbud – og fornøyde brukere.

–  Vi medlemsbarnehagene er selve ryggraden i denne sektoren. Vi har mye å være stolte av. Men vi har også store oppgaver foran oss, sa Eirik Husby.

  •  Landsmøtet til PBL åpner med et politisk seminar fra klokken 10.00 til klokken 13.00. Dette kan du følge direkte på PBLs Facebook-side.
Det er godt over 200 deltakere i landsmøtesalen. I tillegg deltar mer enn 100 digitalt.