PBLs landsmøte er over - dette er det nye styret

Her er de som skal møte fast i PBL-styret i kommende periode. Fra venstre: Nestleder Laila Haugen, styremedlem Kjetil Hopen, leder Eirik Husby, styremedlem Laila Gammelsæter Dahle, styremedlem Torstein Johannessen, styremedlem Trude Moen Sydtangen, styremedlem Jennie Furulund og 1. vara Paal Christian Bjønnes.

PBLs landsmøte er over - dette er det nye styret

To dager med landsmøte i PBL er over. Tirsdag ettermiddag fikk organisasjonen et nytt styre med mange nye ansikter.

Publisert:

PBL har for første gang gjennomført et landsmøte med både fysisk og digital deltakelse. Totalt 350 deltakere var påmeldt til arrangementet. Mer enn 200 av dem deltok fysisk på Scandic Oslo Airport på Gardermoen.

Det var en på alle måter fornøyd Eirik Husby som tirsdag ettermiddag gikk opp på podiet som gjenvalgt styreleder.

– Jeg må innrømme at det var med en god porsjon spenning vi etter forrige landsmøte startet jobben med å forberede muligheten for digital deltakelse på landsmøtet 2023.

– Det har vist seg – på alle måter – å bli en suksess. Vi har aldri før hatt så mange deltakere på et landsmøte. Og gjennom å åpne for fullverdig deltakelse også for dem som har lyst til å bidra, men som ikke har muligheten til å reise til Gardermoen i to dager, har vi styrket medlemsdemokratiet i PBL uten at det har gått ut over landsmøtet som verdifull fysisk møteplass for engasjerte medlemmer, sa gjenvalgt styreleder Eirik Husby da han rundet av landsmøtet.

Nytt styre

Landsmøtet til PBL valgte tirsdag ettermiddag følgende styre for 2023-2025:

 • Leder: Eirik Husby (gjenvalg), Barnehagenett AS, Viken/Oslo
 • Nestleder: Laila Haugen (ny), Ulna AS, hele landet
 • Styremedlem: Torstein Johannessen (gjenvalg), Bergheim barnehage SA, Trondheim
 • Styremedlem: Kjetil Hopen (gjenvalg), Eventus barnehage AS, Vestland
 • Styremedlem: Trude Moen Sydtangen (ny), Læringsverkstedet, hele landet
 • Styremedlem: Laila Gammelsæter Dahle (ny), Mobarn SA, Møre og Romsdal
 • Styremedlem: Jennie Furulund (ny), Lundgaardsløkka barnehage, Lillehammer

Vararepresentanter:

 1. vara: Paal Christian Bjønnes, Trondhjems Asylselskap, Trondheim (ny)
 2. vara: Hilde Sofie Hjelseth, Tronvik Gårdsbarnehage, Moss (ny)
 3. vara: Mette Bakken, Samvirkebarnehagene SA, Fredrikstad (gjenvalg)
 4. vara: Javaria Tanveer, Mosaikk Barnehage SA, Oslo (ny)
 5. vara: Tanja Håheimsnes, Brakamoen barnehage SA, Sauda (ny)

Strategiplan enstemmig vedtatt

Styrets forslag til strategiplan ble vedtatt av landsmøtet, men med noen tillegg:

I kapittelet «En aktiv tariff- og arbeidsgiverpolitikk» legges følgende punkt til:

«Å evaluere effektene av PBLs styrkede arbeid knyttet til tariffoppgjørene, inkludert etableringen av utvidet kompetansegruppe. Slik evaluering skal også omfatte vurderinger av behovet for å utvide PBLs forhandlingsutvalg med representanter fra medlemsbarnehager.»

I kapittelet «Styrket satsing på kvalitet og kompetanse» legges følgende punkt til:

«PBL skal i landsmøte perioden arbeide for mangfoldskvalifisering av ledere og ansatte som et ledd i kompetanseheving.»

I kapittelet «En stolt barnehagesektor» legges følgende punkt til:

«PBL vil i landsmøteperioden jobbe for:

- å jobbe aktivt for ytterligere å styrke organisasjonens posisjon som den foretrukne interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for alle typer private barnehager.

- å gjennomgå strategier for arbeid med merkevarebygging og eksponering av alt det positive som medlemsbarnehagene representerer.»

Den endelige versjonen av strategiplanen ble enstemmig vedtatt.