PBL Landsmøte 2023 arrangeres 8.-9. mai

PBL Landsmøte 2023 arrangeres 8.-9. mai

Hold av 8. og 9. mai 2023, og bli med på PBLs landsmøte.

Publisert:

Landsmøtet er PBLs øverste organ og avholdes annethvert år.

Her bestemmer representanter for medlemsbarnehagene hva PBL skal jobbe med og for de neste to årene. På landsmøtet velges styret i PBL for kommende toårsperiode.

PBL har jobbet for medlemsbarnehagenes beste siden forbundet ble stiftet i 1993. Landsmøtet i PBL er en viktig møteplass for alle som er opptatt av fremtiden til PBL og private barnehager.

PBL Landsmøte 2023 arrangeres på Scandic Oslo Airport på Gardermoen 8. og 9. mai. Nytt denne gangen er at det også vil være mulig med digital deltakelse.

Sett gjerne av datoene i kalenderen allerede nå. Nærmere informasjon om påmelding kommer.

PBL oppfordrer alle våre medlemsbarnehager til å delta på landsmøtet. Deres tilstedeværelse er viktig for organisasjonen!

Programmet for landsmøtet er under utarbeidelse, men merk følgende frister:

  • 8. februar: Frist for å foreslå endringer i vedtektene
  • 27. mars: Frist for å melde inn saker som ønskes behandlet
  • 28. april: Frist for påmelding/fullmakter

Se vedtektene til PBL