Styreleder Eirik Husby: - Et fantastisk landsmøte

Styreleder Eirik Husby: - Et fantastisk landsmøte

– Jeg har aldri opplevd et så stort engasjement på et landsmøte i PBL, sier Eirik Husby.

Publisert:

Tirsdag ble Husby gjenvalgt til sin tredje periode som styreleder i PBL. Han er veldig godt fornøyd med gjennomføringen av landsmøtet, og han mener det har vært mange gode og konstruktive diskusjoner gjennom to dager på Gardermoen.

– Jeg opplever også at det er et veldig samlet PBL som møttes her, noe også avstemmingene gjenspeiler, sier Eirik Husby.

Stort oppmøte og engasjement

Ved innledningen av landsmøtet ga Husby fra talerstolen uttrykk for at han hadde sett frem til landsmøtet med glede og spenning.

– Det har vært en spennende opptakt til landsmøtet med en aksjonsgruppe som har fått ganske stor oppmerksomhet. Men at det i en organisasjon som vår er medlemmer med vidt forskjellige ståsteder også har mange forskjellige meninger, er bare sunt, sier Eirik Husby.

Han sier at han aldri har opplevd et like stort oppmøte og engasjement på et landsmøte.

– Det må være første gang at vi har måtte begrense taletiden i innleggene. Det er mange som har mye på hjertet, og det setter vi pris på, sier Eirik Husby.

Forsterket PBL-fellesskapet

Ved avslutningen av landsmøtet takket han salen for tilliten ved å bli gjenvalgt.

«PBL ble stiftet i 1993. Den gang – som nå – bestod medlemmene av forskjellig typer barnehager med ulike selskapsformer. Med totalt ulike utgangspunkt – fra forskjellige deler av landet og ulike selskapsformer – smeltet PBL sammen med bakgrunn i felles interesser og et felles klart formål», sa Husby fra scenen.

Han fortsatte med at dette fellesskapet er blitt forsterket gjennom årets landsmøte.

«Jeg har troen på, nå som da, at en medlemsmasse med alle typer private barnehager gjennom dette landsmøtet kan gå ut herfra med noen viktige og avgjørende felles målsettinger som alle kan stå samlet bak. Og jeg håper også at alle dere også deler denne troen på hva vi kan få til», sa Eirik Husby.