Her er vedtakene fra PBLs landsmøte

Landsmøtet konstituert. Espen Rokkan er valgt til dirigent og Ida Gudding Johnsen som meddirigent for landsmøtet som nå er konstituert.

Her er vedtakene fra PBLs landsmøte

27. og 28. mai avholdt PBL landsmøte på Gardermoen. Landsmøtet gjorde én endring i PBLs vedtekter, vedtok ny strategiplan og valgte nytt styre. Se alle vedtakene som er fattet av PBLs landsmøte 2019.

Publisert:

På landsmøtet ble det gjort mange viktige vedtak. 

Landsmøtet besluttet å gjøre én endring i PBLs vedtekter. Endringen i paragraf 3 i vedtektene innebærer at medlemsbarnehagene fra neste landsmøte kan gi fra seg personlig fullmakt, også til landsmøtedeltakere fra medlemsbarnehager i andre kommuner.

Tidligere har muligheten til å gi fra seg personlig fullmakt vært begrenset til at en medlemsbarnehage kun kan la seg representere av en landsmøtedeltaker fra samme kommune som medlemmet. 

Den nye teksten i det aktuelle avsnittet i paragraf 3 lyder: 

En medlemsbarnehage som ikke møter i landsmøtet selv kan, med personlig fullmakt, la seg representere av én landsmøtedeltaker. Én landsmøtedeltaker kan ikke representere mer enn ti medlemsbarnehager med slik fullmakt.

Landsmøtet fattet i løpet av mandag og tirsdag følgende vedtak: 

LM-sak 9/19 - Valg av revisor
Styrets forslag til revisor valgt. 

LM-sak 8/19 - Valg av valgkomité
Styrets forslag til valgkomité ble vedtatt: 

Leder: Anita Gaustad, Solbakken barnehager AS, Trondheim
Nestleder: Edle Damm, Akasia barnehage AS, Bergen
Medlem: Kirsten Dyve Samuelsen, Natvigheia barnehage SA, Arendal
Medlem: Tommy Larsen, Stenrød barnehage AS, Halden
Medlem: Inger Lise Wølner, Kattekleiv barnehager AS, Notodden
1. vara: Elin Westernes, Trollmyra barnehage AS, Bodø
2. vara: Hjørdis Kindem Thyholt, Medbroen Drift AS, Stjørdal

LM-sak 7/19 - Valg av styre
Følgende ble valgt til styret i PBL for perioden 2019 til 2021:

Leder: Eirik Husby, Borg Barnehager AS, Østfold, Oslo og Akershus
Nestleder: Ragnhild Finden, Kausvol gardsbarnehage AS, Stange
Styremedlem: Torstein Johannessen, Bergheim barnehage AS, Trondheim
Styremedlem: Marit Lambrechts, Espira AS, Oslo/hele landet
Styremedlem: Harald Berge Breistein, NLM-barnehagene, Bergen/hele landet
Styremedlem: Kjetil Hopen, Eventus barnehager AS, Bergen
Styremedlem: Therese Børke, Mormors Have AS, Kongsberg
1. vara: Anne Irene Bøe Hilden, Bjerkås barnehage, Asker
2. vara: Trude Moen Sydtangen, Læringsverkstedet AS, Jessheim/hele landet
3. vara: Vegard Gjerstad-Sørensen, Dragaberget barnehage SA, Stavanger
4. vara: Nina Olufsen, Lyngheia barnehage AS, Fauske
5. vara: Mette Bakken, Samvirkebarnehagene SA, Fredrikstad

LM-sak 6/19 - Styrets forslag til godtgjørelse for styret og valgkomiteen

Styrets forslag til godtgjørelser for styret og valgkomiteen vedtatt.

LM-sak 5/19 - Styrets forslag til kontingent i PBL

Styrets forslag til til kontingent i PBL vedtatt. 

LM-sak 4/19 - Styrets forslag til økonomiplan 2019-2021

Styrets forslag til økonomiplan for 2019-2021 vedtatt. 

LM-sak 3/19 - Styrets forslag til strategiplan 2019-2021.

Styrets forslag til strategiplan for 2019-2021 ble vedtatt med følgende endringer:

Endringsforslag i teksten om "uavhengig tilsyn" (forslag fra styret): 
Linje 200: «få flyttet tilsynet av de nasjonale normene med pedagog- og bemanningstetthet til et statlig organ»

Endringsforslag i tekst om "medlemsrådgiving og medlemspleie" (fra Heidi Simensen, Liøya barnehage): 

Ny tekst fra linje 237: 

  • PBL skal i perioden arbeide aktivt for å sikre enkeltstående barnehagers interesser og behov. Dette for å bidra til å beholde og videreutvikle dagens mangfold og struktur.

LM-sak 2/19 - Saker fremmet av styret eller medlemmer

Alle de innkomne forslagene fra medlemmer (forslag 1, 2, 3, 5 og 6) falt. 
Det innkomne forslaget fra styret (forslag 4) ble vedtatt. 

Vedtaket innebærer at medlemsbarnehager fra landsmøtet i 2021 kan gi fra seg personlig fullmakt, også til landsmøtedeltakere fra medlemsbarnehager i andre kommuner. 

LM-sak 1/19 - Styrets årsberetninger og årsregnskap

Styrets melding for landsmøteperioden 2017-2019 vedtatt. 
Styrets årsberetninger og forbundets årsregnskap tatt til orientering.