Her er vedtakene fra PBLs landsmøte

Her er vedtakene fra PBLs landsmøte

27. og 28. mai avholdt PBL landsmøte på Gardermoen. Landsmøtet gjorde én endring i PBLs vedtekter, vedtok ny strategiplan og valgte nytt styre. Se alle vedtakene som er fattet av PBLs landsmøte 2019.

Publisert:

På landsmøtet ble det gjort mange viktige vedtak. 

Landsmøtet besluttet å gjøre én endring i PBLs vedtekter. Endringen i paragraf 3 i vedtektene innebærer at medlemsbarnehagene fra neste landsmøte kan gi fra seg personlig fullmakt, også til landsmøtedeltakere fra medlemsbarnehager i andre kommuner.

Tidligere har muligheten til å gi fra seg personlig fullmakt vært begrenset til at en medlemsbarnehage kun kan la seg representere av en landsmøtedeltaker fra samme kommune som medlemmet. 

Den nye teksten i det aktuelle avsnittet i paragraf 3 lyder: 

En medlemsbarnehage som ikke møter i landsmøtet selv kan, med personlig fullmakt, la seg representere av én landsmøtedeltaker. Én landsmøtedeltaker kan ikke representere mer enn ti medlemsbarnehager med slik fullmakt.

Landsmøtet fattet i løpet av mandag og tirsdag følgende vedtak: 

LM-sak 9/19 - Valg av revisor
Styrets forslag til revisor valgt. 

LM-sak 8/19 - Valg av valgkomité
Styrets forslag til valgkomité ble vedtatt: 

Leder: Anita Gaustad, Solbakken barnehager AS, Trondheim
Nestleder: Edle Damm, Akasia barnehage AS, Bergen
Medlem: Kirsten Dyve Samuelsen, Natvigheia barnehage SA, Arendal
Medlem: Tommy Larsen, Stenrød barnehage AS, Halden
Medlem: Inger Lise Wølner, Kattekleiv barnehager AS, Notodden
1. vara: Elin Westernes, Trollmyra barnehage AS, Bodø
2. vara: Hjørdis Kindem Thyholt, Medbroen Drift AS, Stjørdal

LM-sak 7/19 - Valg av styre
Følgende ble valgt til styret i PBL for perioden 2019 til 2021:

Leder: Eirik Husby, Borg Barnehager AS, Østfold, Oslo og Akershus
Nestleder: Ragnhild Finden, Kausvol gardsbarnehage AS, Stange
Styremedlem: Torstein Johannessen, Bergheim barnehage AS, Trondheim
Styremedlem: Marit Lambrechts, Espira AS, Oslo/hele landet
Styremedlem: Harald Berge Breistein, NLM-barnehagene, Bergen/hele landet
Styremedlem: Kjetil Hopen, Eventus barnehager AS, Bergen
Styremedlem: Therese Børke, Mormors Have AS, Kongsberg
1. vara: Anne Irene Bøe Hilden, Bjerkås barnehage, Asker
2. vara: Trude Moen Sydtangen, Læringsverkstedet AS, Jessheim/hele landet
3. vara: Vegard Gjerstad-Sørensen, Dragaberget barnehage SA, Stavanger
4. vara: Nina Olufsen, Lyngheia barnehage AS, Fauske
5. vara: Mette Bakken, Samvirkebarnehagene SA, Fredrikstad

LM-sak 6/19 - Styrets forslag til godtgjørelse for styret og valgkomiteen

Styrets forslag til godtgjørelser for styret og valgkomiteen vedtatt.

LM-sak 5/19 - Styrets forslag til kontingent i PBL

Styrets forslag til til kontingent i PBL vedtatt. 

LM-sak 4/19 - Styrets forslag til økonomiplan 2019-2021

Styrets forslag til økonomiplan for 2019-2021 vedtatt. 

LM-sak 3/19 - Styrets forslag til strategiplan 2019-2021.

Styrets forslag til strategiplan for 2019-2021 ble vedtatt med følgende endringer:

Endringsforslag i teksten om "uavhengig tilsyn" (forslag fra styret): 
Linje 200: «få flyttet tilsynet av de nasjonale normene med pedagog- og bemanningstetthet til et statlig organ»

Endringsforslag i tekst om "medlemsrådgiving og medlemspleie" (fra Heidi Simensen, Liøya barnehage): 

Ny tekst fra linje 237: 

  • PBL skal i perioden arbeide aktivt for å sikre enkeltstående barnehagers interesser og behov. Dette for å bidra til å beholde og videreutvikle dagens mangfold og struktur.

LM-sak 2/19 - Saker fremmet av styret eller medlemmer

Alle de innkomne forslagene fra medlemmer (forslag 1, 2, 3, 5 og 6) falt. 
Det innkomne forslaget fra styret (forslag 4) ble vedtatt. 

Vedtaket innebærer at medlemsbarnehager fra landsmøtet i 2021 kan gi fra seg personlig fullmakt, også til landsmøtedeltakere fra medlemsbarnehager i andre kommuner. 

LM-sak 1/19 - Styrets årsberetninger og årsregnskap

Styrets melding for landsmøteperioden 2017-2019 vedtatt. 
Styrets årsberetninger og forbundets årsregnskap tatt til orientering.