Følg våre to seminarer live fra landsmøtet

Følg våre to seminarer live fra landsmøtet

På PBLs landsmøte arrangeres det to miniseminar om henholdsvis finansiering av private barnehager og hvordan avdekke og forebygge vold og overgrep mot barn. Begge seminarene kan du følge via vår Facebook.

Publisert:

PBLs landsmøte starter mandag klokken 10.00, hvor vi tar debatten om fremtidens finansiering av private barnehager og utfordringene med manglende finansiering av ny bemanningsnorm.

Flere toppolitikere tar debatten

Finansiering av private barnehager har gjennom flere år skapt problemer, både for mange kommuner og barnehager. Med innføring av nye nasjonale krav til bemanning har problemene eskalert. På landsmøtet tar vi debatten om finansieringen av barnehagene er et tilfeldig lotteri eller godt grunnlag for høy kvalitet. I panelet sitter flere sentrale politikere:

 • Jan Tore Sanner (H)
 • Mathilde Tybring-Gjedde (H)
 • Jon Gunnes (V)
 • Hans Fredrik Grøvan (KrF)
 • Martin Henriksen (Ap)
 • Audun Lysbakken (SV)
 • Roy Steffensen (Frp)
 • Marit Arnstad (Sp)

Se opptak av mandagens debatt

Følg tirsdagens seminar fra 08.30 på Facebook

Vold og overgrep mot barn

Tirsdag morgen starter også med miniseminar klokken 08.30. Denne gang om hvordan barnehagene kan bli enda bedre i arbeidet med å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.

Vold, overgrep og omsorgssvikt i oppveksten setter varige negative spor. Barnehagene kan gjøre en stor forskjell for sårbare barn. PBL ønsker å bidra til at alle medlemsbarnehager får enda mer kunnskap for å fange opp barn som utsettes for omsorgssvikt.

PBL har samlet et panel med mange sentrale fagfolk på feltet:

 • Anne Lindboe (PBL)
 • Ada Sofie Austegard (Stine Sofies Stiftelse)
 • Kristian Tangen (Kripos)
 • Helene Flood Aakvaag (Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress)

Følg debatten på Facebook tirsdag morgen fra klokken 08.30