Derfor vil de at du skal delta på PBL-landsmøtet

Kom på landsmøtet. Styret i PBL med leder Eirik Husby (t.v.), Harald B. Breistein, nestleder Ragnhild Finden, Torstein Johannessen, 2. vara Trude Sydtangen, Therese Børke, Linda Fraurud, Marit Lambrechts og 1. vara Kjetil Hopen oppfordrer medlemsbarnehagene til å bruke sin stemme og melde seg på landsmøtet.

Derfor vil de at du skal delta på PBL-landsmøtet

Styret i PBL ønsker at så mange som mulig av medlemsbarnehagene skal være representert på landsmøtet 27. og 28. mai. Her forteller de hvorfor de mener at akkurat du bør delta på møtet.

Publisert:

Det nærmer seg med stormskritt PBLs landsmøte, som i år avholdes på Gardermoen 27. og 28. mai.

Styret i PBL er i ferd med å legge bak seg en ny toårsperiode. I forberedelsene til årets landsmøte ønsker styremedlemmene at så mange av medlemsbarnehagene som mulig melder seg på PBLs landsmøte.

– Et godt oppmøte og også et engasjement blant mange medlemmer er viktig for demokratiet i PBL og for at vi sammen skal kunne stake ut en best mulig kurs for private barnehager og PBL i årene som kommer, sier styreleder Eirik Husby.

Vi har spurt Husby og resten av styremedlemmene om hvorfor de mener det er viktig at medlemsbarnehagene deltar på landsmøtet i slutten av mai.

Les mer og meld deg på landsmøtet

Therese Børke, Mormors have barnehage

– Landsmøtet er svært viktig fordi det er der de store sakene blir vedtatt. Det er der vi vet hva vi har å jobbe med de neste årene. Det er viktig for strategiplanen for vår barnehage og for organisasjonen.

– PBL-medlemmene bør delta på landsmøtet fordi det er der vi virkelig har innflytelse på hva PBL skal jobbe med de neste årene og hva du som barnehageeier skal bry deg om videre.

Harald Berge Breistein, NLM-barnehagene

– Det er flott å få komme sammen med andre som er opptatt av de samme tingene som oss. Som er opptatt av å lage gode barnehager og så synes jeg det er flott å få ny kunnskap. Det er alltid noe nytt å lære på landsmøtet.

– Det er viktig at mange PBL-medlemmer er med og bestemmer hvordan PBL skal jobbe de to neste årene. 

Kjetil Hopen, Eventus barnehage

– For meg og min barnehage er det viktig for at vi skal få være med å sette kursen for PBL.

– Det er viktig å komme på landsmøtet og si din mening og vise at vi er et sterkt og samlet PBL. Så bli med!

Torstein Johannessen, Bergheim barnehage

– Det er på landsmøtet vi vedtar strategien og det fokuset PBL skal ha for vår barnehage og de andre medlemsbarnehagene i perioden som kommer.

– Det er på landsmøtet vi staker ut kursen for hva PBL skal være, hva vi skal fokusere på og hva vi skal jobbe hardt med i årene som kommer. Det er der vi kan påvirke. Vi er en medlemsorganisasjon og da må vi som medlemmer stille opp der for å være med i utviklingen av PBL fremover.

Eirik Husby, Borg Barnehager

– Landsmøtet er det viktigste samlingspunktet for oss eiere i Barnehage-Norge. Vi eier faktisk 50 prosent av hele barnehagesektoren. Det er på landsmøtet vi staker ut kursen for de neste to årene for hele sektoren.

– For meg er det kjempeviktig og jeg oppfordrer alle til å komme på landsmøtet. Det er veldig viktig for demokratiet i organisasjonen vår at flest mulig kommer og at vi er enige om de sakene som skal gjelde for de to neste åren.

Linda Fraurud, Ragnas Hage barnehage

– Som representant for en enkeltstående barnehage er det viktig at jeg stiller opp og gir min stemme. Men jeg tenker også at det er en anerkjennelse til PBL og den fantastiske jobben de gjør både for enkeltstående barnehager og barnehager for øvrig i sektoren med å rett og slett være til stede og bidra.

– Landsmøtet er et hyggelig treffpunkt hvor du møter andre eiere eller styrere eller daglig ledere som representerer eierne.

Ragnhild Finden, Kausvol gardsbarnehage

– Vi deltar alltid på landsmøtet fordi vi er en del av PBL-familien og det er kjempefint å komme dit og være med på å bestemme, men også treffe andre kolleger og få input til å drive barnehagen videre.

– Jeg håper flest mulig kommer. Alle PBL-medlemmer bør delta på landsmøtet fordi dess flere vi er, desto bedre blir det. Alle meninger er viktige og dessuten så blir det mye morsommere.

Så bli med du også!

Marit Lambrechts, Espira Gruppen

– Det er en veldig viktig arena for å stake ut kursen videre for PBL. Og det ønsker jeg at mange hos oss kan være med på.

– Det er på landsmøtet at den videre kursen legges for PBL. Mange viktige saker skal opp og da ønsker vi selvfølgelig at så mange som mulig av medlemsbarnehagene blir med. Så kom!