Her er vedtakene fra landsmøtet

Eirik Husby ble gjenvalgt som styreleder i PBL.

Her er vedtakene fra landsmøtet

PBLs landsmøte 2017 er avsluttet. Her finner du en oversikt over vedtakene som er fattet.

Publisert:

Landsmøte tirsdag

LM-sak 9 - valg av revisor.

Styrets forslag til revisor valgt.

LM-sak 8 - valg av valgkomité.

Styrets forslag til valgkomité vedtatt med følgende personer i valgkomiteen.

 • Leder Anita Gaustad, Solbakken Barnehager AS, Trondheim
 • Nestleder Edle Damm, Akasia Barnehage AS, Bergen
 • Medlem Kirsten Dyve Samuelsen, Natvigheia Barnehage SA, Arendal
 • Medlem Tommy Larsen, Stenrød barnehage AS, Halden
 • Inger Lise Wølner, Kattekleiv Barnehager AS, Notodden
 • 1. vara Elin Westernes, Trollmyra barnehage AS, Bodø
 • 2. vara Elisabeth Gjems, Ottershagen gardsbarnehage AS, Åmot

LM-sak 7 - valg av styre.

Valgkomiteen innstilling ble vedtatt og her er det nye styret i PBL:

 • Leder Eirik Husby, Borg Barnehager AS, Østfold, Oslo og Akershus
 • Nestleder Ragnhild Finden, Kausvol gardsbarnehage AS, Stange
 • Styremedlem Torstein Johannessen, Bergheim barnehage AS, Trondheim
 • Styremedlem Marit Lambrechts, Espira AS, Oslo/hele landet
 • Styremedlem Therese Børke, Mormors have AS, Kongsberg
 • Styremedlem Linda Fraurud, Ragnas Hage, Oslo
 • Styremedlem Harald Berge Breistein, NLM-barnehagene, Bergen/hele landet
 • 1. vara Kjetil Hopen, Eventus barnehage AS, Bergen
 • 2. vara Trude Moen Sydtangen, Læringsverkstedet AS, Jessheim/hele landet
 • 3. Christian Talén, Davinas barnehage AS, Oslo
 • 4. Nina Olufsen, Lyngheia barnehage AS, Fauske
 • 5. Mette Bakken, Samvirkebarnehagene SA, Fredrikstad

LM-sak 6/17 - Godtgjørelse til styret og valgkomiteen

Styrets forslag til vedtak vedtatt

LM-sak 5/17 - Styrets forslag til kontingent i PBL

Styrets forslag til vedtak vedtatt

LM-sak 4/17 - Styrets forslag til økonomiplan for 2017-2019.

Styrets forslag til vedtak vedtatt.

LM-sak 3/17 - Styrets forslag til strategiplan 2017-2019.

Vedtatt med følgende endringer foretatt i landsmøtet:

Endringsforslag 2:
Fra Arve Hansen – Eplehagen barnehagen
Under pkt. 2. Forslag til nytt pkt.
«PBL skal vurdere konkrete tiltak for å sikre det unike mangfoldet blant private barnehager i perioden 2017 til 2019.»

Endringsforslag 6:

Fra Magnhild Brekke – Stiftelsen Kanvas
Til pkt. 2: Kvalitet og mangfold, siste avsnitt
«PBL skal utvikle….i samarbeid med myndigheter, universiteter…»

Landsmøte tirsdag:

LM-sak 2/17 - Saker fremmet av styret og medlemmene

 • Forslag 1: Etiske regler for PBLs medlemmer - Styret trekker sitt forslag og ønsker å jobbe videre med etiske regler og etisk råd frem mot neste landsmøte i 2019.
 • Forslag 2: Lokalt PBL-kontor i Bergen - Styrets forslag om å oversende saken til styret for videre behandling ble vedtatt.
 • Forslag 3: Barnehageprofesjonens autonomi - Styrets forslag om å avvise saken vedtatt.
 • Forslag 4: Omdømme og tillit. Styrets forslag om å avvise saken vedtatt.

LM-sak 1/17 - Styrets årsberetning og årsregnskap - vedtatt

Før innkallingen ble godkjent kom det inn protokolltilførsel fra Bente Seierstad om at løpende deltakerliste blir offentlig kjent så snart påmelding er åpnet på nett. I tillegg ba hun om at stemmeantall hver delegat har blir opplyst sammen med den endelige deltakerliste som blir fremlagt på landsmøtet i fremtiden, mens stemmeantall per delegat fra dette landsmøtet blir fremlagt til alle påmeldte deltakere.