PBL-styret anbefaler medlemsbarnehagene å utsette landsmøtet

PBL-styret anbefaler medlemsbarnehagene å utsette landsmøtet

Styret i PBL har innkalt medlemsbarnehagene til et ekstraordinært landsmøte 24. mars. På møtet skal medlemmene behandle styrets forslag om å utsette PBLs landsmøte fra mai til november.

Publisert:

Vedtektene til PBL fastsetter at ordinært landsmøte skal avholdes innen utgangen av mai, jf. vedtektene § 3, 2. ledd. Slik smittesituasjonen har utviklet seg i Norge den siste tiden mener styret det ikke er forsvarlig å jobbe for å samle medlemsbarnehagene til landsmøte på Gardermoen som planlagt i mai.

Lar seg ikke gjennomføre

I et styremøte denne uken ble det vedtatt å avholde et ekstraordinært digitalt landsmøte den 24. mars 2021 med én sak på dagsordenen: Forslag om å utsette PBL Landsmøte fra 10. og 11. mai 2021 til 1. og 2. november 2021.

Onsdag 24. februar ble ble sendt ut e-post til alle eierne av medlemsbarnehagene i PBL med innkalling til det digtitale møtet som skal avholdes 24. mars.  

– Styret i PBL har hele tiden hatt et håp om at det våren 2021 skulle være mulig å gjennomføre et landsmøte med fysisk tilstedeværelse, og selvsagt på en forsvarlig måte i tråd med gjeldende smittevernregler. Dette var utgangspunktet da PBL 22. januar åpnet for påmelding til landsmøtet. Dessverre ser vi at utviklingen ikke er slik vi hadde håpet på. Både når det gjelder oppblomstring av muterte varianter av Covid-19, og hva som er sannsynlig tidsplan for vaksinering av befolkningen, ser vi nå at landsmøtet dessverre ikke lar seg gjennomføre fysisk i mai som planlagt, sier styreleder Eirik Husby.

Viktig å møtes fysisk

Landsmøtet er det viktigste organet i PBL, og dermed det viktigste forum der medlemmene kan diskutere og vedta strategien for de neste to årene.

Styret har drøftet hvorvidt landsmøtet bør gjennomføres digitalt for å oppfylle vedtektenes krav om at møtet skal være gjennomført før utgangen av mai, men har kommet til at det er bedre å flytte møtet.

– Dette fordi vi mener landsmøtet er en viktig arena hvor medlemmene kan møtes for de gode diskusjonene, og ikke minst behandling av landsmøtesakene som skal danne grunnlaget for hva PBL skal jobbe med og for de neste to årene, sier Husby.