Ferske tall på barnehagemonitor.no dokumenterer status i sektoren

På barnehagemonitor.no finner du en rekke nasjonale og lokale tall om kommunale og private barnehager.

Ferske tall på barnehagemonitor.no dokumenterer status i sektoren

Lurer du på hva som er fakta og hva som er myter om barnehagesektoren? På barnehagemonitor.no finner du alltid oppdaterte og etterprøvbare tall om alt fra økonomi, tilskudd, mangfold og eierskap, til lønn og pensjon, bemanning, sykefravær, foreldretilfredshet og tilsyn.

Publisert:

Gjennom nettstedet Barnehagemonitor forsøker PBL å gjøre etterprøvbar dokumentasjon lett tilgjengelig for alle som er opptatt av tilbudene i barnehagesektoren.

Nettstedet ble opprettet i 2019, som et bidrag til å gjøre den offentlige debatten om sektoren mest mulig faktabasert.

Tall fra Udir, SSB og organisasjonene

– Vi samler data blant annet fra Utdanningsdirektoratet, Statistisk Sentralbyrå og organisasjonene i arbeidslivet for å vise frem hva som er dokumenterbart om sektoren. På den måten ønsker vi å ta liv av noen av forestillingene om barnehagene som enten bygger på gjetninger eller anekdoter, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i PBL, Marius Iversen.

Han sier at barnehagemonitor er et verktøy som PBL har stor nytte av, for eksempel når vi blir kontaktet av media i forbindelse med dekning av en sak.

– Dette er også et verktøy som barnehagene gjerne kan sette seg inn i og bruke dersom de lokalt møter påstander om sektoren som ikke bygger på fakta. På barnehagemonitor ligger det både nasjonale og lokale tall. Og er det noe du ikke finner, så må du ikke nøle med å ta kontakt med oss, sier Iversen.

Mange nye tall

I løpet av vinteren er det meste av innhold på barnehagemonitor.no blitt oppdatert med nye tall:

– Tallene viser at private barnehager i minst like høy grad som kommunale barnehager oppfyller nasjonale kvalitetskrav, at de har fullt ut konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår, lavere sykefravær og litt mer fornøyde foreldre. Samlet mener vi disse tallene klart dokumenterer at private barnehager er bra, både for barn og familiene deres, for ansatte og for samfunnet som helhet, sier Marius Iversen.