Avvikler driften i NKFB – samler barnehagefaglige ressurser i PBL

Avvikler driften i NKFB – samler barnehagefaglige ressurser i PBL

Siden 2016 har PBLs datterselskap Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager (NKFB) jobbet med forskning og kvalitetsutvikling i norske barnehager. Ved nyttår er det slutt – og PBL samler i stedet fremtidige barnehagefaglige ressurser i PBL.

Publisert:

– Vi spisser ressursene og tilbudet slik at det i størst mulig grad skal komme medlemsbarnehagene i PBL til gode. På samme måte som medlemmene våre får hjelp og rådgiving om tema som lønn, tariff, tilskudd og drift av barnehager, skal barnehagene også få god bistand i arbeidet med å utvikle enda høyere og jevnere kvalitet i barnehagen, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Drift som normalt ut 2022

Å fremme praksisrelevant forskning, bidra til kvalitetsutvikling og å spre kunnskap har vært grunnpilarene i arbeidet i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager (NKFB). Aktiviteten i kunnskapssenteret skulle rette seg mot hele sektoren, ikke bare private barnehager.

– Vi har hatt store og til dels ganske hårete visjoner for et spennende selskap som skulle bidra til å løfte kvaliteten i hele sektoren. Med NKFB ønsket vi å ta et helhetlig sektoransvar og å kunne bli et ledende kompetansemiljø i barnehagesektoren. Vi har gjort mye spennende og viktig arbeid på veien, arbeid som har gitt stor verdi på sine områder, men vi må bare erkjenne at vi ikke har klart å nå de ambisiøse målene vi satte oss, kommenterer Schjelderup.

På generalforsamling i selskapet denne uken ble det besluttet at selskapet skal avvikles med virkning fra 31. desember 2022. Det er fem ansatte i NKFB. NKFB opprettholder sitt tilbud ut året.

Ny satsing – del av medlemstilbudet

I mellomtiden skal PBL avklare hvordan, og i hvilket omfang, barnehagefaglig kompetanse og ressurser skal organiseres og utnyttes best mulig i PBL og som en viktig del av det helhetlige tilbudet til medlemsbarnehagene.

PBL har allerede en stipendiat på plass, og i prosjektet Barnas verneombud skal det blant annet lanseres en digital kunnskapspakke om «Vold og overgrep mot barn» i november.

– Vi har ikke klart å realisere en bærekraftig forretningsmodell for videre drift av selskapet. Det må vi ta konsekvensene av og spisser nå i stedet satsingen mot medlemsbarnehagene og det viktige arbeidet de skal gjøres med å få på plass enda høyere og jevnere kvalitet i alle barnehager. Vi er lei oss for at vi må gi opp satsingen på Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager. Men vi ser samtidig veldig frem til å få på plass en offensiv og god plan der den nye satsingen som vil være enda tettere integrert med det øvrige medlemstilbudet, til beste for alle medlemmer i PBL, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

For medlemsbarnehager som i dag mottar barnehagefaglig bistand fra fagpersoner i NKFB, og som også vil ha behov for det fremover, er målsettingen at dette ikke skal bli berørt av endringen som nå skjer i PBL.