Videreutdanning: Oppfordrer til å drøfte hvordan tilretteleggingsmidler skal disponeres

– Både for den ansatte selv og for barnehagen er det svært positivt med økt kompetanse. Derfor er ser vi at medlemsbarnehagene strekker seg langt for å finne gode løsninger for ansatte som ønsker å ta videreutdanning på deltid. Og i en del tilfeller bruker nok barnehagene mer ressurser enn det de blir kompensert for, sier Sissel Heggelund Larssen, seniorrådgiver og leder for medlemstjenester i PBL.

Videreutdanning: Oppfordrer til å drøfte hvordan tilretteleggingsmidler skal disponeres

Tilretteleggingsmidler skal gi ansatte forutsetninger for å ta videreutdanning på deltid, men det er ikke et stipend. PBL oppfordrer medlemsbarnehagene til å drøfte med den ansatte hvordan midlene skal disponeres.

Publisert:

Kommunale og private barnehageeiere som har ansatte som tar videreutdanning på deltid gjennom Utdannningsdirektoratets studiekatalog, mottar tilretteleggingsmidler.

Formålet med tilretteleggingsmidlene er at arbeidsgiver skal kunne legge til rette for ansatte som ønsker å ta videreutdanning.

I inneværende studieår beløper tilretteleggingsmidlene seg til 100.000 kroner per deltaker for et studium som gir 30 studiepoeng over to semestre.

På NRK Dagsnytt tirsdag ble det meldt at enkelte barnehageansatte som tar videreutdanning, stiller spørsmål ved om tilretteleggingsmidlene brukes slik de skal.

Strekker seg langt

PBL får med ujevne mellomrom spørsmål fra medlemsbarnehagene om ordningen, og inntrykket er at barnehagene er nøye med å bruke midlene i tråd med regelverket.

– Både for den ansatte selv og for barnehagen er det svært positivt med økt kompetanse. Derfor er ser vi at medlemsbarnehagene strekker seg langt for å finne gode løsninger for ansatte som ønsker å ta videreutdanning på deltid. Og i en del tilfeller bruker nok barnehagene mer ressurser enn det de blir kompensert for, sier Sissel Heggelund Larssen, seniorrådgiver og leder for medlemstjenester i PBL.

Vikar, reise og opphold

Det finnes ingen fasit på hva tilretteleggingsmidlene skal brukes på, men midlene skal komme barnehagelæreren til gode slik at vedkommende kan gjennomføre studiet på en god måte.

Ifølge Utdanningsdirektoratet, kan tilretteleggingsmidlene for eksempel brukes på:

  • vikarutgifter når den ansatte har permisjon med lønn i forbindelse med studiesamling og/eller til lesedager
  • betaling av reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med studiesamlinger
  • innkjøp av studiemateriell
  • semesteravgift

Oppfordrer til å legge en plan

Barnehageeier har ansvaret for bruken av tilretteleggingsmidlene og skal sikre at tildelte midler blir brukt i tråd med føringene.

Sissel Heggelund Larssen i PBL påpeker likevel at tilretteleggingsmidlene ikke er å oppfatte som et stipend til den ansatte som tar videreutdanningen, og at de dermed ikke utløser en generell rett til å ta permisjon med lønn.

Hun støtter Utdanningsdirektoratets oppfordring om at barnehagen, i samarbeid med den ansatte, planlegger gjennomføringen av tilleggsutdanningen – noe som også inkluderer å drøfte bruken av tilretteleggingsmidlene:

– Dette kan være nyttig, ikke minst for å rydde eventuelle misforståelser av veien. 100.000 kroner i tilretteleggingsmidler kan høres mye ut, men når det brytes ned på den enkelte kostnad, rekker det kanskje ikke så langt som man tror.