Søk om tilskudd til svømmeopplæring i barnehagen

Søk om tilskudd til svømmeopplæring i barnehagen

Alle barnehager kan søke om tilskudd for å gi svømmeopplæring til barn i alderen fire til seks år.

Publisert:

Regjeringen bevilger hvert år midler for å øke svømmeferdighetene blant barn. Pengene forvaltes av fylkesmannen som igjen fordeler ut midlene lokalt.

Alle kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan søke om tilskudd. Målet er at midlene skal bidra til at det blir gjennomført tiltak for å gi barn i alderen fire til seks år tilstrekkelig svømmeopplæring, slik at barna får bedre svømmeferdigheter og blir trygge i vann.

Korte søknadsfrister

Det er opp til hver enkelt fylkesmann å bestemme seg for når de åpner opp for å søke om tilksudd og hvilken frist som settes. Seks fylkesmenn har åpnet opp for å søke. Merk at på de fleste er det svært kort søknadsfrist mens Oslo og Viken har satt fristen til 30. november. Klikk inn på ditt fylke for å komme direkte inn til siden for å søke tilskudd. 

PBL vil fortløpende oppdatere listen så snart det åpnes opp for flere søknader. Siden er sist oppdatert 02.02.2020

Trøndelag, søknadsfrist 20. april

Oslo og Viken, søknadsfrist 30. november

Fylkesmenn med utgått søknadsfrist

Nordland, søknadsfrist 26. februar

Rogaland, søknadsfrist 1. mars

Agder, søknadsfrist 15. mars

Innlandet, søknadsfrist 15. mars

 

Opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud. Tilskuddet kan benyttes til å dekke transport til/fra svømmehall.

Søknad skal sendes til Fylkesmannen i eget fylke og må ikke gå via kommunen. Ved eventuelle spørsmål om ordningen, kontakt Fylkesmannen i eget fylke.

1.900 kroner per barn

Tilskuddsordningen er budsjettstyrt og tilskuddet gis etter en fast sats per barn. Satsen fastsettes av Utdanningsdirektoratet og er i 2020 satt til 1.900 kroner per barn.

Den enkelte fylkesmann definerer kravene til rapportering i eget fylke. Her må du se hvilke krav som stilles i fylket din barnehage ligger.