Søk om tilskudd til svømmeopplæring i barnehagen

Søk om tilskudd til svømmeopplæring i barnehagen

Alle barnehager kan søke om tilskudd for å gi svømmeopplæring til barn i alderen fire til seks år. Nå nærmer det seg søknadsfrist hos flere av statsforvalterne.

Publisert:

Regjeringen bevilger hvert år midler for å øke svømmeferdighetene blant barn. Pengene forvaltes av statsforvalteren, som igjen fordeler ut midlene lokalt.

Alle kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan søke om tilskudd. Målet er at midlene skal bidra til at det blir gjennomført tiltak for å gi barn i alderen fire til seks år tilstrekkelig svømmeopplæring, slik at barna får bedre svømmeferdigheter og blir trygge i vann.

Korte søknadsfrister

Det er opp til hver enkelt statsforvalter å bestemme seg for når de åpner opp for å søke om tilksudd og hvilken frist som settes.

En gjennomgang PBL har gjort viser at seks av i alt ti statsforvaltere har åpnet opp for å søke. Merk at hos de fleste er det svært kort søknadsfrist.

Klikk inn på ditt fylke under for å komme direkte inn til siden for å søke tilskudd til svømmeopplæring. PBL vil fortløpende oppdatere etter hvert som det kommer informsjon om søknadsrist i de fylkene hvor dette ikke er klart ennå. 

Agder, 15. mars 2022

Innlandet, 1. mars 2022

Møre og Romsdal, 1. april 2022

Nordland, 15. mars 2022 

Oslo og Viken, 20. mai 2022

Rogaland, 1. august 2022

Troms og Finnmark, 1. mars 2022

Trøndelag, 1. april 2022

Vestfold og Telemark, 3. februar. Informasjon sendt ut på e-post. 

Vestland, 21. august 2022

Opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud. Tilskuddet kan benyttes til å dekke transport til/fra svømmehall.

Søknad skal sendes til statsforvalteren i eget fylke og må ikke gå via kommunen. Men her kan det være individuelle ønsker, så sjekk opp hvordan du skal søke i din region. Ved eventuelle spørsmål om ordningen, kontakt statsforvalteren i eget fylke.

1.950 kroner per barn

Tilskuddsordningen er budsjettstyrt og tilskuddet kan gis med inntil 1950 kroner per barn.

Den enkelte statsforvalter definerer kravene til rapportering i eget fylke. Her må du se hvilke krav som stilles i fylket din barnehage ligger.

Les mer om ordningen på Utdanningsdirektoratets sider.