Venke vet hva som skal til for å oppnå et godt arbeidsmiljø

Deler oppskriften på et godt arbeidsmiljø. Daglig leder Venke Sørlie (t.v.) har funnet oppskriften på et godt arbeidsmiljø i Skyttelveien barnehage. Noe verneombud Hanne Bergersen i aller høyeste grad bekrefter. Ingrediensene på hvordan barnehagen har funnet oppskriften, deler Venke Sørlie på PBL Bedriftshelsetjenestes HMS-konferanse for en friskere barnehage i februar.

Venke vet hva som skal til for å oppnå et godt arbeidsmiljø

Skyttelveien barnehage har et godt arbeidsmiljø. Hvordan de klarer det, deler Venke Sørlie med deg på PBL Bedriftshelsetjenestes HMS-konferanse – for en friskere barnehage i februar.

Publisert:

Mange tror at å investere i massasjestoler, treningsabonnement og gode kaffemaskiner er det som skal til for at de ansatte skal trives på jobb. Det er en filosofi Venke Sørlie ikke deler.

– Du kan ikke kjøpe deg til et godt arbeidsmiljø. Det handler i all hovedsak om god og tydelig ledelse, sier Venke Sørlie.

Slik lykkes de med et godt arbeidsmiljø i Skyttelveien barnehage

Hver enkelt medarbeider er unik

Hun er eier og daglig leder i Skyttelveien barnehage i Nedre Eiker kommune. En barnehage hun selv har bygd opp og drevet i 20 år. I alle disse årene har barnehagen hatt «rykte på seg» for sitt gode arbeidsmiljø. Noe også både foreldreundersøkelser og medarbeiderundersøkelser bekrefter. Men hva er det Skyttelveien barnehage gjør som gir dem så høy score?

– Hver enkelt medarbeider er unik. Du må derfor tørre å behandle dine ansatte forskjellig og se hver enkelt sine behov. Vi har for eksempel ikke en egen seniorpolitikk i barnehagen. Vi har en ansattpolitikk. For det kan være at ansatte i ulike livsfaser har ulike behov for tilrettelegging, sier Sørlie.

Hun er en av foredragsholderne under HMS-konferansen for en friskere barnehage som PBL Bedriftshelsetjenestes arrangerer i Oslo 1. februar. Her vil Venke dele konkret hvordan hun og de øvrige medarbeiderne lykkes så godt.

Les mer og meld deg på HMS-konferansen her

 

God kommunikasjon 

Ett av de viktigste kriteriene for å kunne ha et godt arbeidsmiljø mener Venke er god, tydelig og direkte kommunikasjon.

- Jeg er alltid veldig direkte i hvordan jeg snakker med mine medarbeidere og jeg har et personlig språk. Ser jeg at noen reagerer på noe jeg sier, tar jeg det opp der og da. Og når hun er direkte og ærlig med sine ansatte, må hun også tåle å høre sannheten tilbake. 

– Du som leder må tørre å ta upopulære valg, og også stå for disse i ettertid.

«Ondter» i alle arbeidsmiljø

Hun påpeker at det alltid vil finnes «ondter» i et hvert arbeidsmiljø – også i Skyttelveien barnehage. Noe annet mener hun vil være unaturlig. Det handler om å ta tak i konflikten før den får utvikle seg.

- Konflikter er ikke farlige. Tvert imot, jeg mener det er sunt med litt opprensking og utblåsninger så lenge de ikke får utvikle seg.  

Barnehagen er en treavdelings barnehage, men med én felles personalgruppe hvor ingen er fast ansatt på en bestemt avdeling.

– Det gir oss mulighet til å rullere på personalet ut fra hvem som passer best til å jobbe sammen, og hvor vi til enhver tid trenger den spesifikke kompetansen. Mange av de de ansatte jobber mange år på samme avdeling, men at man nødvendigvis ikke må låses fast til en avdeling tror jeg er et pluss.

Stabil personalgruppe

Den gode tonen og lette humøret i barnehagen smitter over på barna og blir lagt merke til hos foreldrene.

– Vi får ofte høre at det virker som om vi har det veldig bra sammen i personalgruppen. At det er en god tone oss imellom. Og når vi ansatte har det bra, har også barna det godt.

Det gode arbeidsmiljøet kan også bekreftes gjennom den stabile personalgruppen. Mange av de ansatte har vært med siden starten for 20 år siden. Men det er også flere Venke har ansatt som hun har sagt opp.

– Det er ikke alle som passer til å jobbe i barnehagen og da er det min oppgave å forsøke å veilede dem ut av jobben og inn i noe som passer dem bedre. Det å si opp noen trenger ikke være negativt, Jeg har sagt opp medarbeidere som har takket meg for det. Det handler om å være ærlig og ha en direkte kommunikasjon.

– Venke kjenner oss bedre enn vi selv

En av de som ha vært i barnehagen siden starten for 20 år siden er verneombud Hanne Bergersen. Hun bekrefter at arbeidsmiljøet i Skyttelveien er veldig bra.

Godt arbeidsmiljø. Verneombud Hanne Bergersen og daglig leder Venke Sørlie i Skyttelveien barnehage samarbeider godt om arbeidsmiljøet.  Godt arbeidsmiljø. Verneombud Hanne Bergersen og daglig leder Venke Sørlie i Skyttelveien barnehage samarbeider godt om arbeidsmiljøet.

– Vi blir tatt på alvor, vi opplever å både bli sett og hørt. Det er viktige faktorer for å kunne lykkes med et godt arbeidsmiljø. Det handler mye om å ha en leder som kjenner hver enkelt medarbeider. Jeg tror oppriktig Venke vet mer om mange av oss enn vi selv gjør. Hun er en god menneskekjenner som får ut det beste i oss alle, sier Hanne Bergersen.

Vil du høre mer om hvordan Skyttelveien konkret jobber med arbeidsmiljøet? Bli med på HMS-konferansen og få gode tips til din barnehage.