Setter opp nye kurs i kriseledelse

Setter opp nye kurs i kriseledelse

Alle mennesker vil før eller senere i livet oppleve større eller mindre kriser privat eller på jobb. For mange blir arbeidsplassen en viktig hjelp ut av krisen. Bli en bedre leder i krise ved hjelp av bedriftslege Sven Tore Grimstad.

Publisert:

Denne artikkelen ble første gang sendt ut som nyhetsbrev til kundene i PBL Bedriftshelsetjeneste i mars i år. 

Det kan være vanskelig for en kollega eller leder å vite hva du skal si eller gjøre dersom en krise plutselig inntreffer. Hvordan du håndterer situasjonen, kan bety mye for den som er rammet, og gir en mulighet til å utvikle deg som leder og kollega. 

Mange ulike kriser

Men hva er en krise og hvordan kan du forberede deg både personlig og som arbeidsplass, på en krisesituasjon?

– En krise kan være så mye og personer som opplever krisen kan reagere helt forskjellig, sier spesialist i psykiatri og arbeidsmedisin, Sven Tore Grimstad.

Han er bedriftslege i PBL Bedriftshelsetjeneste og bistår jevnlig barnehager som opplever kriser. I tillegg holder han kurs i krisehåndtering og er blant annet høyaktuell med kurset "Vær en bedre leder når krisen rammer" som går i Bergen, Trondheim og Oslo i februar og mars 2019. 

Les mer om kurset "Vær en bedre leder når krisen rammer"

– En krise kan være en hendelse og den kan være både personlig og ramme en større gruppe. Det kan være en psykisk krise. En økonomisk krise. En ulykke som plutselig rammer eller sykdom som strekker seg over tid. En nedbemanning på arbeidsplassen kan også bli en krise både for den som rammes og kollegene rundt, forklarer Grimstad. 

Reagerer ulikt. – En krise kan være så mye og personer som opplever krisen kan reagere helt forskjellig, sier spesialist i psykiatri og arbeidsmedisin, Sven Tore Grimstad.

Uventede hendelser

Det er viktig å ha gode og kjente rutiner for alle ansatte i barnehagen for hvordan unngå kriser og hvordan håndtere krisen når den oppstår. Generelt ser Grimstad at barnehagene har gode rutiner for å unngå kriser gjennom sitt daglige HMS-arbeid.

– Likevel skjer det uventede hendelser, og dersom en kollega plutselig blir alvorlig syk eller et barn dør, er det ikke like lett å vite hva du skal gjøre, sier Grimstad.

Har barnehagen en god kriseberedskap, er du alltid bedre rustet til å møte krisen når den oppstår. Ifølge Grimstad er arbeidsplassen, kolleger og leder svært viktig uansett hvordan krisen rammer, blant annet fordi:

  • Arbeidsplassen er viktig for å gi mestringsfølelse og holde hverdagslivet i gang.
  • En trygg, og moden leder som vet hvordan du har det og hva du står i, kan være et trygt ankerpunkt hvis livet ellers er i opprør.
  • Arbeidsoppgavene hjelper deg med å avlede depressive tanker og angst og kan samtidig gi opplevelse av mestring og normalitet.

Når krisen rammer hele barnehagen

En type krise er den som rammer enkeltmennesker i barnehagen. Men hvordan håndterer du en krise som rammer barnehagen som institusjon?

– Det aller viktigste er å ha gode rutiner på plass og øve så mye at barnehagen kommer raskt i gang med krisehåndteringen. Dersom en krise rammer, som for eksempel at et barn eller en ansatt utsettes for en ulykke i barnehagen, så må barnehagen ha rutiner for å bistå flere grupper. Både de ansatte, barna og foreldrene trenger tilpasset informasjon om det som har skjedd og hva barnehagen vil gjøre. Det kan også være at media må håndteres. Det er viktig at lederen er aktiv i krisehåndteringen og at de ansatte bidrar og tar vare på hverandre, sier Grimstad.

Han påpeker at forberedelse betyr mye for hvordan en leder takler å lede gjennom kriser. Alle øver på førstehjelp og brann, men kan ikke ha rutiner og prosedyrer for enhver tenkelig og utenkelig krisesituasjon.

– Det handler om å forberede seg mentalt på at en krise kan oppstå og vite noe om naturlige stressreaksjoner hos seg selv og medarbeidere. Det øker muligheten til å tenke rasjonelt og raskt ta gode avgjørelser.  Ved en krise trenger du et kaldt hode og et varmt hjerte, sier Sven Tore Grimstad.

Mye av bedriftshelsetjenestens kurs om å lede gjennom krise handler om akkurat det.

Be om hjelp

Blir krisen veldig ressurskrevende og/eller langvarig, er vår anbefaling å be om bistand fra eksterne aktører. Krisehåndtering kan kreve mye arbeid og kompetanse som man ikke har i barnehagen. Alle kommuner har et kriseteam som man kan kontakte i en akutt krise. De kan gi råd og kan bistå ansatte, barn og foreldre. Lokal hjelp er ofte bra fordi den er nær barnehagen og kjenner de øvrige ressursene i kommunen.

Mange barnehager har gjennom forsikringen inkludert et tilbud om psykologsamtaler ved akutte hendelser. Er din barnehage medlem i PBL, har du også fri tilgang på PBLs kriseteam og alle medarbeiderne har tilgang til psykologisk førstehjelp.
PBL Bedriftshelsetjeneste tilbyr også tjenester som kan hjelpe barnehagen, når det aller mest akutte er overstått.

  • Veiledning til ledere om god personalomsorg i kjølvannet av en krise
  • Støttesamtaler og veiledning til enkeltansatte som plages etter en belastende hendelse.
  • Etablering og revisjon av rutiner for håndtering av kriser.
  • Kurs for ledere om kriser og god personalomsorg når krisen rammer.