Bli trygg i rollen som verneombud

Bli trygg i rollen som verneombud

Verneombudet har en viktig rolle og oppgave i arbeidet med å ivareta sikkerheten og et godt arbeidsmiljø for hele barnehagen.

Publisert:

Verneombudet er en lovpålagt oppgave i barnehager med ti ansatte eller mer. Loven sier videre at i små barnehager kan partene skriftlig inngå avtale om annen ordning enn verneombud. Verneombudets rolle er å ivareta alle medarbeidernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Det betyr at du som er verneombud også i enkelte saker skal ivareta daglig leder.

– Det er et verv de er valgt til av hele ansattgruppen, og som de ofte er alene om å utøve i barnehagen. Større barnehager med flere enheter anbefales å velge flere verneombud for å sikre grundig ivaretakelse av HMS-arbeidet på arbeidsplassen, sier HMS-rådgiver Lise Marie Grøttland Brox i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.  

Dele erfaringer og lære av hverandre

For å ivareta verneombudene og sikre at de er trygge på rollen sin har PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste satt opp flere verneombudssamlinger i 2020. Målet med disse samlingene er at verneombudene i regionen kan få en fagdag sammen, treffe andre i samme rolle, dele erfaringer og diskuterer saker.

Verneombudet ivaretar både fysiske og psykiske arbeidsmiljøfaktorer – noe som både omfatter arbeidsmiljøet for de ansatte og daglig leder.

– De skal med andre ord være nøytrale etter beste evne, og da er det fint med slike arenaer som verneombudssamlinger, hvor de kan treffe kolleger og både dele gode tips til hvordan de kan utøve rollen sin best mulig og lære av hverandre, sier Brox.   

 Lise Marie Grøttland Brox forteller at deltakerne har gitt veldig gode tilbakemeldinger på samlingene som har vært gjennomført tidligere. Derfor setter de nå opp fire nye samlinger i følgende byer denne våren:

  • Tromsø 5. mai
  • Stavanger 19. mai
  • Ålesund 26. mai
  • Oslo 16. juni

Meld deg på kurset for verneombud

Trygg i rollen

En av de som har deltatt på verneombudssamling er Erling Ryeng fra Maurtua barnehage i Kristiansand. Ryeng har mange år bak seg som barne- og ungdomsarbeider i barnehage, men er fersk som verneombud. Men med en grundig og god opplæring føler han seg trygg på oppgaven han er tildelt.  

Erling Ryeng fra Maurtua barnehage fikk med seg mye nyttig innhold fra verneombudssamlingen.Erling Ryeng fra Maurtua barnehage fikk med seg mye nyttig innhold fra verneombudssamlingen.

– Jeg har alltid hatt interesse for å jobbe med arbeidsmiljøet og HMS, men var opptatt av at jeg ville ha noen år med erfaring i barnehagen før jeg tok på meg oppgaven. I august i fjor overtok jeg og fikk en grundig og god opplæring gjennom både verneombudssamling og HMS-kurs. For meg har god opplæring vært kjempeviktig, sier Ryeng.  

På HMS-kurset deltok både Ryeng og daglig leder i Maurtua barnehage. På verneombudssamlingen reiste han alene.

– Selv om jeg samarbeider tett med daglig leder, er det er veldig bra at det finnes en arena som kun er tiltenkt oss som er verneombud, hvor vi kan utveksle erfaringer. Jeg fikk mye bra innhold med meg videre i mitt arbeid på denne samlingen.

Meld deg på kurset for verneombud