Husk siste frist 15. september for å søke om midler fra OU-fondet

Rådgiver Christin Ingebrigtsen i PBL minner om fristen for å søke midler til kompetanseheving gjennom OU-fondet.

Husk siste frist 15. september for å søke om midler fra OU-fondet

Har barnehagen planer om kurs eller annen kompetanseheving for de ansatte? Da kan dere søke om støtte for å få dekket deler av utgiftene.

Publisert:

OU-fondet er bygget opp av innskudd fra medlemsbarnehagene i PBL og de ansatte i barnehagene.

To ganger i året møtes fondsstyret som består av Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og PBL for å fordele midlene basert på søknader innsendt av medlemsbarnehagene. Tiltakene som det kan gis støtte til må være barnehagefaglig opplæring og en videreutvikling som omfatter alle ansatte i barnehagen.

– Det betyr at man ikke kan søke om midler til en kompetanseheving som omfatter kun noen få ansatte i barnehagen, forklarer rådgiver i arbeidsgiveravdelingen i PBL, Christin Ingebrigtsen.

Tøffe tider – kjærkommen mulighet

Mange private barnehager opplever at det nå er svært utfordrende økonomiske tider. Veldig mange opplever at økningen i tilskudd på langt nær har vært like høy som økningen i kostnader.

Dette er i år ytterligere forsterket gjennom en langt høyere lønns- og prisvekst enn det som ble forutsatt ved fastsettelsen av driftstilskudd for 2023 i fjor høst.

Fondsstyret håper flest mulig barnehager også i en tøff hverdag vil prioritere kompetanseheving og peker i den forbindelse på OU-fondet som kanskje viktigere enn noen gang før.

Oppfordrer til å søke sammen

Til de to årlige fordelingene av midler er det fristen til å søke om midler henholdsvis 1. februar og 15. september. Neste frist er med andre ord bare fire uker unna.

De siste årene har Christin Ingebrigtsen og fondsstyret oftere erfart at flere barnehager går sammen om å sende søknad på felles prosjekter innenfor kurs og kompetanse. Dette gir i mange tilfeller mer samlet verdi for pengene enn om én barnehage søker støtte til et stort prosjekt.

– Slike fellesprosjekter har også en tilleggsverdi i at det knytter barnehager – og ansatte fra ulike barnehager – tettere sammen. Det er både hyggelig og nyttig, sier Ingebrigtsen.

Eksempler på slike søknader kan være prosjekter flere barnehager går sammen om og henter inn ekstern kompetanse som de kan få dekket gjennom OU-midler.

Det kan også være en enkel kursdag, for eksempel i forbindelse med planleggingsdag, hvor flere barnehager går sammen om å hente inn en kursholder.

Søk om OU-midler her