Meld deg på medlemsmøte på nett

Vil se deg på medlemsmøte. Høsten er tid for medlemsmøter i PBL hvor du blant annet kan møte denne blide gjengen med Jørn-Tommy Schjelderup (f.v.), Espen Rokkan, Marius Iversen, Anne Lindboe, Geoffrey Armstrong og Hans-Are Nyheim. Noen av dem kan du møte på medlemsmøtet på nett førstkommende mandag.

Vil se deg på medlemsmøte. Høsten er tid for medlemsmøter i PBL hvor du blant annet kan møte denne blide gjengen med Jørn-Tommy Schjelderup (f.v.), Espen Rokkan, Marius Iversen, Anne Lindboe, Geoffrey Armstrong og Hans-Are Nyheim. Noen av dem kan du møte på medlemsmøtet på nett førstkommende mandag.

Meld deg på medlemsmøte på nett

Har du ikke mulighet til å delta på ett av våre planlagte medlemsmøter denne høsten eller vinteren, får du nå muligheten til å følge medlemsmøtet via nett.

Publisert:

Medlemsmøtene er en viktig møteplass både for PBL og medlemsbarnehagene, for å dele informasjon og ta opp aktuelle saker som berører medlemsbarnehagene.

Dessverre passer det ikke alltid for alle barnehagene å delta på våre oppsatte møter som for tiden arrangeres over hele landet. Derfor setter PBL opp et medlemsmøte som webinar hvor alle får muligheten til å delta uansett hvor de befinner seg.

Medlemsmøtet på nett arrangeres allerede førstkommende mandag 5. november fra klokken 13.00-15.00 med de samme temaene som vi kjører på de fysiske medlemsmøtene.

Meld deg på medlemsmøtet på nett

Ett av de viktigste temaene også på nettmøtet vil være ny bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm.  

For mange private barnehager er det økonomisk svært krevende å innfri kravene i ny minstenorm for grunnbemanning og skjerpet krav til pedagogisk bemanning.

Andre viktige tema for møtene vil være:

  • Hovedoppgjøret (tariff og pensjon)
  • Kompetanseutviklingsmidler
  • Gjennomgang av vedtekter før årsmøtet 2019

Er det spesielle tema dere ønsker informasjon om på nettmøtet, eller dere har andre spørsmål vedrørende medlemsmøtet på nett? Ring oss gjerne eller send en melding på .