Kurs om Hovedavtalen for ledere og tillitsvalgte utsatt til høsten

Kurs om Hovedavtalen for ledere og tillitsvalgte utsatt til høsten

Det er viktig at både daglig leder og tillitsvalgte har kunnskap om Hovedavtalen og at de har felles forståelse av innholdet. I samarbeid med fagforeningene inviterer PBL derfor til kurs for å bli bedre kjent med Hovedavtalen.

Publisert:

Oppdatert 17.02.2022: I samråd med fagforeningene har PBL besluttet å utsette disse møtene til høsten. De som har meldt seg på,vil bli kontaktet.

Vi har lagt bak oss en krevende høst der vi for første gang på lenge hadde streik i PBLs tariffområde.

På det jevne forløp streiken uten at det tilspisset seg lokalt, men i enkelte tilfeller oppsto det situasjoner som utfordret både arbeidsgiver og tillitsvalgte.  

Hovedavtalen er fundamentet som samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker skal bygge på. Partene er ikke alltid enige om alt, og det kan komme situasjoner der krav står mot krav. Men Hovedavtalen legger et grunnlag for at partene skal komme igjennom det, både på overordnet plan og lokalt. Det er derfor viktig at vi har kunnskap om Hovedavtalen og felles forståelse av innholdet. 

I et samarbeid mellom PBL og fagforeningene i sektoren gis nå medlemmene i PBL og tillitsvalgte i barnehagene anledning til å bli bedre kjent med Hovedavtalen.

Kurset, som gjennomføres fem ulike steder, består av innledninger fra partene, refleksjon og drøftinger blant deltakerne. 

Målet med kurset er å fremme samarbeidet i den enkelte barnehage, gi felles forståelse av Hovedavtalen og styrke rolleforståelsen blant tillitsvalgte og arbeidsgivere.

En forutsetning for å delta, er at både daglig leder og tillitsvalgt fra den enkelte barnehagen kommer. 

Kursene skulle egentlig blitt arrangert i løpet av mars, men er nå utsatt til høsten. Vi kommer tilbake med tid og sted på et senere tidspunkt.

Det er gratis å delta på kurset. Men reiseutgiftene dekkes av den enkelte barnehagen.