Siste frist for å behandle søknader om videreutdanning

Siste frist for å behandle søknader om videreutdanning

Private barnehager må behandle søknader om videreutdanning innen utløpet av 15. mars dersom ansattes søknader skal bli behandlet av Utdanningsdirektoratet.

Publisert:

Ansatte som har søkt, men ikke fått sine søknader behandlet av arbeidsgiver innen absolutt siste frist søndag 15. mars, vil dermed ikke bli med i opptaket til videreutdanning eller styrerutdanning i studieåret 2020/2021.

Utdanningsdirektoratets nettsider finnes nærmere beskrivelse av hvordan barnehagene går frem for å behandle søknadene. + lenke Utdanningsdirektoratet tar sikte på å ferdigstille sin behandling av søknadene innen utgangen av april 2020. Arbeidsgiver kan da logge seg på søknadssystemet for å se utfallet av behandlingen.