Se faglig forum om aktivitetsplikt i barnehagen

Statsforvalterens erfaringer. seniorrådgiverne Line Duesund Svendsen t.v.) og Miriam J. Ekra hos Statsforvalteren i Agder snakket i faglig forum om deres erfaringer med skolenes håndtering av 9a-sakene. .

Se faglig forum om aktivitetsplikt i barnehagen

Partnerskap mot mobbing, som PBL er en del av, gjennomførte 3. februar faglig forum med søkelys på den nye barnehageloven og aktivitetsplikten som barnehagene må forholde seg til. Nå kan du se sendingen i opptak.

Publisert:

Den nye barnehageloven stiller krav til at barnehagene skal jobbe systematisk for å forebygge mobbing og krenkende oppførsel, og at de skal skape et godt miljø der barna trives.

Med den nye loven følger det også en aktivitetsplikt. Den innebærer at barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan barna har det. Barnehagen får også et ansvar for å undersøke og sette inn tiltak når personalet har mistanke om at ett eller flere barn ikke har det bra i barnehagen. Det samme gjelder når barnet selv eller foreldrene, sier at barnet ikke har det bra.

I den times lange sendingen om aktivitetsplikten i barnehagen får du blant annet høre:

  • Seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, Arve Bjørndahl om endringene i barnehageloven.
  • Seniorrådgiver Kristine Rishaug ved Nasjonalt kunnskapssenter om hvordan du kan jobbe forebyggende for å skape et miljø der barna trives og få gode rutiner for å ivareta aktivitetsplikten
  • Seniorrådgiver Helene Storli Aaseth som presenterer de viktigste funnene fra rapporten Mobbing i norske barnehagen – en kunnskapsoversikt.
  • Miriam J. Ekra og Line Duesund Svendsen, seniorrådgivere hos Statsforvalteren i Agder som deler av sine erfaringer med 9 A-sakene. 

Se hele sendingen i opptak i lenken under.