Nå kan barnehagelærere og styrere søke om videreutdanning

Nå kan barnehagelærere og styrere søke om videreutdanning

Barnehagelærere og styrere kan nå søke om videreutdanning og lederutdanning gjennom Utdanningsdirektoratet. Merk at søknadsfristen er 1. mars for begge utdanningsløp. 

Publisert:

Nå er det igjen mulig for ansatte og ledere i private barnehager å søke om opptak til videreutdaning for barnehagelærere og på styrerutdanningen gjennom Udir.  

Videreutdanning barnehagelærer

For barnehagelærere ansatt i en privat barnehage er det daglig leder i barnehagen som godkjenner søknadene fra de ansatte.

Hvem kan søke videreutdanning for barnehagelærere?

Målgruppen for videreutdanningsordningen er barnehagelærere som jobber og er ansatt i en barnehage. Ansatte med annen pedagogisk utdanning (jf. barnehageloven) som arbeider i barnehagen, og som ønsker å studere tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk for å kvalifisere seg for arbeid som pedagogisk leder i barnehagen kan også søke.

Det er satt av midler til at omlag 1000 barnehagelærere kan ta videreutdanning på 30 studiepoeng studieåret 2021/2022. Barnehager med deltakere på denne videreutdanningsordningen får tilretteleggingsmidler. Disse skal brukes til å dekke kostnader som vikarutgifter, reise, opphold, semesteravgift og læremidler.

Les mer om videreutdanning for barnehagelærere 

Styrerutdanningen

Søknadsfristen til styrerutdanningen er 1. mars og barnehageeieres frist for å behandle søknader er 15. mars. Både styrere/ daglig ledere og assisterende styrere i barnehagen kan søke. Assisterende styrere kan få tilbud hvis det blir ledige studieplasser etter at styrerne har fått plass. Søkeren må være ansatt og arbeide i en barnehage for å delta på studiet.

Hvem kan søke styrerutdanningen?

Den som søker på utdanningen må ha en utdanning som er godkjent. Det betyr at styrere eller assisterende styrere som er ansatt på dispensasjon ikke vil få studieplass.

Utdanningsdirektoratet betaler for studieplassene, barnehageeier dekker kostnader til reise, opphold, læremidler og liknende for styreren.

Det tilbys ikke tilretteleggingsmidler til barnehager med deltakere på styrerutdanningen.

For studieåret 2021/2022 er det omlag 350 studieplasser tilgjengelig på styrerutdanningen, fordelt på studiesteder i flere deler av landet. Studietilbudene har et omfang på 30 studiepoeng, og de gjennomføres over tre semestre. 

Les mer om lederutdanning for styrere