Se digitalt kickoff for fremtidens barnehage i opptak

Se digitalt kickoff for fremtidens barnehage i opptak

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby inviterte barnehagesektoren til en felles innsats for å løfte kvaliteten i barnehagene frem mot 2030. PBL var en av flere organisasjoner som deltok med innlegg på denne konferansen. Se den digitale kickoff-konferansen i opptak.

Publisert:

Målet med konferansen er å invitere til en dialog med barnehageansatte, barnehageeiere, kommuner, universitets og høgskolemiljøer, foreldre, organisasjonene og andre om hvilke ambisjoner vi bør ha for barnehagene i Norge frem mot 2030 og hvordan man sammen kan nå disse.

Se konferansen i opptak.

Innlegg og dialoger

På kickoff-konferansen blir det innlegg fra, og dialog med, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, PBL, KS, Sametinget og Foreldreutvalget for barnehage.

I tillegg vil det være innlegg fra forskere med ny kunnskap om og for barnehagene.

Konferansen skal markere starten på arbeidet, og åpne for den videre dialogen. Departementet planlegge å arrangere dialogmøter med deltagere fra de ulike ansattgruppene i barnehagen, barnehageeiere, kommuner, foreldre og andre aktører.

Ber om innspill fra sektoren

– Vi ønsker innspill til arbeidet med kvalitet i barnehager mot 2030.  Hvilke ambisjoner skal vi ha og hvordan skal vi komme dit? Hva er viktig når vi løfter blikket og tenker fremover? Hva bør endres, hva bør prioriteres og hva kan kanskje prioriteres bort? De innspillene vi mottar gjennom denne prosessen skal gi et grunnlag for utvikling av politikk i årene fremover for å bidra til at alle barn får et godt barnehagetilbud. For å styrke kvaliteten må vi løfte sammen, sier Guri Melby i en pressemelding.

Dette vil Kunnskapsdepartementet ha innspill om

  • Kompetanse og pedagogisk kvalitet
  • Styring og organisering
  • Kunnskapsbehov

Innspill kan også sendes til  og merkes Barnehager mot 2030 med frist 1. april.