Husk å godkjenne søknader om videreutdanning

Husk å godkjenne søknader om videreutdanning

Har du ansatte som har søkt videreutdanning for barnehagelærere eller styrerutdanning, eller som er inne i et studieløp? Det er viktig at barnehageeier innen 15. mars godkjenner både nye søknader og pågående studier for å få utbetalt tilretteleggingsmidler.

Publisert:

Fra 2. mars får barnehage- og skoleeiere tilgang til å behandle søknader om videreutdanning i søknadssystemet. Fristen for å godkjenne søknadene fra ansatte er 15. mars og danner grunnlaget for utbetaling av tilretteleggingsmidler.

Har du en eller flere barnehagelærere som tar videreutdanning og fikk innvilget søknaden i år?

For å få utbetalt vårens midler for deltakere som fikk innvilget søknaden i 2021 (eller 2020 for studier med fire semestre), må barnehageeier bekrefte i søknadssystemet innen 15. mars at deltakere fortsetter studiene våren 2021.

Godkjenningsprosessen

For å godkjenne søknaden må barnehageeier logge seg inn i søknadssystemet med  UBAS-brukernavn og -passord.

Les mer på Utdanningsdirektoratets sider for hvordan du gjennomfører søknadsbehandlingen.

Etter at søknadene er behandlet og sendt til Utdanningsdirektoratet, har barnehage- og skoleeier ansvar for den videre dialogen med søkeren.

Fra 16. mars vil Utdanningsdirektoratet starte arbeidet med å behandle søknader som er godkjent av barnehage- og skoleeiere. Utfallet av søknadsbehandlingen vil være klart senest 30. april.

Slik kan midlene brukes

Tilretteleggingsmidlene blir utbetalt til barnehagen og skal komme den enkelte barnehageansatte som deltar i videreutdanningsstudier til gode.

Arbeidsgiver og studenten må ha dialog om hvordan midlene skal brukes, men kan for eksempel gå til:

  • vikarutgifter
  • utgifter til reise og opphold til studiet
  • semesteravgift
  • innkjøp av studiemateriell