Stine Sofie Barnehagepakke gratis ut til barnehagene i høst

Klare for Stine Sofie Barnehagepakke. Bård Eide (t.v.) og Ole Morten G. Mouridsen er klare for å kjøre første del av opplæringen i Barnas verneombud som er Stine Sofie Barnehagepakke. Foto: Stine Sofies Stiftelse

Stine Sofie Barnehagepakke gratis ut til barnehagene i høst

Barnas verneombud starter i høst utrullingen av opplæringsprogrammet Stine Sofie Barnehagepakke, med midler fra statsbudsjettet, gratis til alle kommunale og private barnehager i Rogaland, Vestland og Lillestrøm og omegn. Plassene fylles opp, så her er det «først til mølla» som gjelder.

Publisert:

‒ Målet vårt har hele veien vært at denne satsingen skal være gratis for alle barnehager å delta på, og nå har vi fått midler over statsbudsjettet til å starte opplæringen. Det er nå muligheten kommer for å få med seg Stine Sofie Barnehagepakke i de nevnte områdene, sier prosjektleder for Barnas verneombud, Kari Vold Jensen.

Stine Sofie Barnehagepakke er utviklet ved Stine Sofies Stiftelse og er opplæringsprogrammet om vold og overgrep som blir brukt i satsingen Barnas verneombud. Det er pedagogene og fagrådgiverne Ole Morten Mouridsen og Bård Eide som skal holde foredragene om vold og overgrep mot barn i Bergen i slutten av august, Stavanger i midten av september og Lillestrøm enten 24. eller 25. august.

Totalt er det tre samlinger knyttet til barnehagepakken og barnehagene får delta med daglig leder/styrer og en pedagog, helt kostnadsfritt.

Meld deg på i Lillestrøm

Meld deg på i Bergen

Meld deg på i Stavanger

– Stine Sofie barnehagepakke er et praksisnært undervisningsprogram som tar sikte på å styrke de ansattes handlingskompetanse, altså evnen til både å avdekke og handle dersom de er bekymret for et barn, forklarer Ole Morten Mouridsen.

– Vi ser nå frem til å gi flere barnehageansatte mer kunnskap og kompetanse om hvordan de kan hjelpe de mest sårbare barna, forteller han.

Vellykket pilotering  

Stine Sofie Barnehagepakke ble i 2020 pilotert i utvalgte barnehager i Bodø, Asker og Agder. Resultatene fra evalueringen av piloten er veldig gode.

‒ Barnehagene generelt er tryggere på hvordan de skal følge opp uttalelser fra barn om vold og overgrep, sammenlignet med tidligere. Barnevernet opplever også at styrer selv tar et større ansvar i oppfølgingen, i tett samarbeid med barneverntjeneste, forklarer Mouridsen.

Samtidig forteller han at barnevernet i Bodø melder om en tredobling i antall meldinger, og barnehagene selv gir tilbakemelding om at de opplever økt trygghet for å handle ved bekymring om at barn utsettes for vold eller overgrep.

‒ Antall drøftinger og henvendelser til barnevernets vakttelefon økte i 2020. I tillegg melder de om en tredobling i antall bekymringsmeldinger. Alle meldingene var relevante og er fulgt opp. Vi ser også at den økende trenden fortsetter nå i 2021.

Ole-Morten Mouridsen forteller at også barnevernet i Asker oppgir at kvaliteten på bekymringsmeldingene fra barnehagene er høyere i de sakene der barnehagene har drøftet med barneverntjenesten i forkant.

Det er PBL som står bak satsingen Barnas verneombud og som i tett samarbeid med Stine Sofies Stiftelse nå har startet utrullingen av Stine Sofie Barnehagepakke.

Etter at Stine Sofie Barnehagepakke er gjennomført i de tre områdene Rogaland, Vestland og Lillestrøm og omegn, vil nye fylker og området av landet bli prioritert.

Hvor barnehagepakken videre skal rulles ut, er foreløpig ikke bestemt, men både Stine Sofies Stiftelse og PBL håper at kommuner rundt om i landet benytter muligheten til å bli med i satsingen med alle sine barnehager.

– Vi kommer til å prioritere kommuner hvor alle barnehager er med og hvor satsingen er forankret i kommunens administrasjon. For vi ser at Stine Sofie Barnehagepakke har best effekt dersom alle barnehagene er med og når kommunen er en aktiv pådriver.

Dette er Stine Sofie Barnehagepakke og Barnas verneombud

Stine Sofie Barnehagepakke er et undervisningsprogram om vold og overgrep mot barn, utviklet av pedagoger ved Stine Sofies Stiftelse, og skal gjøre barnehageansatte bedre i rustet til å avdekke vold og overgrep mot barn så tidlig som mulig. Programmet består av tre dagssamlinger hvor målet er at barnehagen skal få styrket handlingskompetanse til å se og hjelpe barn som utsettes for vold og overgrep.

Barnas verneombud er PBLs store satsing på sårbare barn hvor målet er at alle private og kommunale barnehager skal få styrket handlingskompetanse innenfor følgende tre områder:

  1. Vold og overgrep mot barn
  2. Barnehagemiljø, mobbing og krenkelser
  3. Barn med behov for spesiell tilrettelegging

Målet er at denne kompetansehevingen skal være gratis for alle barnehagene å delta i.

Stine Sofie Barnehagepakke er første del av opplæringsprogrammet. Høgskolen Innlandet og Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager står for innholdet i del to og tre.