Slik skal barnehagene få et kompetanseløft for et godt og trygt barnehagemiljø for alle

Slik skal barnehagene få et kompetanseløft for et godt og trygt barnehagemiljø for alle

Barnehagemiljø mobbing og krenkelser er et viktig tema i Barnas verneombud. Se hvordan kompetanseløftet vil bidra til å gi barnehagene økt handlingskompetanse for å håndtere mobbing.

Publisert:

Innholdet i Barnas verneombud del to om barnehagemiljø, mobbing og krenkelser ble lagt frem under et seminar på Arendalsuka mandag 16. august.

På seminaret, som ble streamet på PBLs facebookside, presenterte seniorrådgiver Kristine Rishaug ved Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager hva som foreligger av forskning på tematikken mobbing i barnehage og hvilken kompetanse barnehagene opplever som mangelfull. Her kommer det tydelig frem at barnehagene etterlyser mer kunnskap om håndtering av mobbing. Et område det har vært lite forsket på. 

Videre presenterte Finn Roger Sørseth fra Høgskolen Innlandet innholdet i kompetanseopplæringsprogrammet «Barnehagemiljø, mobbing og krenkelser» som barnehagene får tilbud om å delta på. Dette programmet bygger i stor grad på nettopp håndtering av mobbing i barnehagen.

Daglig leder i Den blå appelsin Kanvas-barnehage, Pia Katarina Halvorsen, er en av barnehagene som har jobbet godt med tematikken over mange år. Hun delte sine erfaringer om hvordan de jobber med barnehagemiljøet i Den blå appelsin.

Se hele sendingen i opptak.