Lanserte gratis opplæring på nett for ansatte i alle barnehager under Barnas verneombud-dagene: Bli en som ser!

Prosjektleder for Barnas verneombud, Espen Kristensen, utviklingsleder for Barnas verneombud Kari Vold Jensen og adm.dir. i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup, er glad over godt oppmøte på konferansen og lansering av opplæringsprogram på nett.

Lanserte gratis opplæring på nett for ansatte i alle barnehager under Barnas verneombud-dagene: Bli en som ser!

Gjennom satsningen Barnas verneombud har PBL utviklet opplæringsprogram på nett med mål om å øke barnehageansattes kompetanse for å se og hjelpe sårbare barn. På første dag av BVO-konferansen ble første del av programmet lansert.

Publisert:

Barnas verneombud er et nasjonalt tverrfaglig kunnskapsløft i barnehagene. En satsing som skal heve kompetansen til landets barnehageansatte for å kunne forebygge, varsle og bidra til å hjelpe de minste og mest sårbare i samfunnet innenfor følgende tre områder:

  • Vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep mot barn
  • Barnehagemiljø, mobbing og krenkelser
  • Barn med behov for spesiell tilrettelegging.

Gjennom midler tildelt fra revidert nasjonalbudsjett i 2021, lanserer nå PBL første del av et opplæringsprogram på nett.

Til opplæringsprogrammet

Opplæringen skal gi barnehageansatte kunnskap og kompetanse om vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep, med viktige moduler innenfor blant annet barnesyn, tegn og signaler, traumeforståelse, avvergingsplikten, barnesamtaler og kultursensitivitet. Programmet er utviklet sammen med ressurser fra de fremste kompetansemiljøene på området, som Statens barnehus, politiet, Politihøgskolen, Krisesenteret i Salten og Kripos.

Helt gratis til alle!

Opplæringsprogrammet på nett er gratis for alle landets barnehager og ble lansert i dag, 14. november, under Barnas verneombud-dagene (BVO-dagene). BVO-dagene er en to dagers fagkonferanse om sårbare barn.

– Alle som jobber i barnehage, eller andre som ønsker denne kunnskapen, kan gå inn på PBL Campus og få tilgang til hele programmet. PBL Campus er PBLs digitale arena for kurs og konferanser. Her vil du finne ulike kurs og konferanser for deg som jobber i barnehage, forteller prosjektleder for Barnas verneombud Espen Kristensen.

En stor pilot ble gjennomført i over 200 barnehager allerede i 2019. Pandemitiden viste at fysiske samlinger var krevende. Det ble derfor bestemt at den videre satsingen på Barnas verneombud i regi av PBL skulle skje gjennom et opplæringsprogram på nett.

– Det er føles helt fantastisk. Nå kan alle som jobber med barn enkelt tilegne seg den kunnskapen de trenger på nett for å «bli en som ser». I dag har vi nådd en virkelig milepæl, sier utviklingsleder for Barnas verneombud, Kari Vold Jensen.

Over 700 deltar på konferansen

BVO-dagene er en todagers konferanse med 11 ulike foredragsholdere. Første dag er i sin helhet viet temaet vold og overgrep mot barn. Dag to omhandler mobbing i barnehagen og barn med behov for spesiell tilrettelegging. I overkant av 500 deltar fysisk på konferansen på Oslo konkressenter, og i tillegg følger omtrent 200 konferansen digitalt.

– Det er så bra at såpass mange prioriterer dette viktige temaet. Barnehagene er en arena med stort potensial for å fange opp de sårbare barna, men våre undersøkelser viser at ansatte ikke føler seg trygge nok og har ikke nok kompetanse på området. Da er det svært gledelig at så mange er med her i dag, og så håper vi selvsagt så mange som mulig vil gjennomføre opplæringsprogrammet på nett i de kommende månedene, sier Kari Vold Jensen.

Les mer om Barnas verneombud