Barnehager på samling for å heve kompetansen om barn med behov for spesiell tilrettelegging

− Barnehagene har gjennom prosjektperioden jobbet godt med de to første temaene og økt sin kompetanse innen vold og overgrep mot barn, og psykososialt barnehagemiljø. Nå skal barnehagene heve kompetansen sin på hvordan ivareta barn med behov for spesiell tilrettelegging, sier Kristine Rishaug Ruus, som innledet Barnas verneombud-samlingen i Oslo tirsdag.

Barnehager på samling for å heve kompetansen om barn med behov for spesiell tilrettelegging

260 barnehagestyrere og pedagogiske ledere møtes i Oslo for siste fysiske samling i prosjektet Barnas verneombud.

Publisert:

− Nå samles vi i Oslo for kick-off, for å gi barnehagene i pilotprosjektet tilgang til siste modul i en nettressurs som omhandler kompetanseområdet barn med behov for spesiell tilrettelegging, sier prosjektmedarbeider i PBL, Kristine Rishaug Ruus.

De tre siste årene har rundt 160 barnehager deltatt i prosjektet Barnas verneombud, for å styrke handlingskompetansen om sårbare barn.

Barnas verneombud er PBLs store satsing på sårbare barn hvor målet er at alle private og kommunale barnehager skal få styrket handlingskompetanse innenfor følgende tre områder:

  1. Vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep mot barn
  2. Barnehagemiljø, mobbing og krenkelser
  3. Barn med behov for spesiell tilrettelegging.

− Barnehagene har gjennom prosjektperioden jobbet godt med de to første temaene og økt sin kompetanse innen vold og overgrep mot barn, og psykososialt barnehagemiljø. Nå skal barnehagene heve kompetansen sin på hvordan ivareta barn med behov for spesiell tilrettelegging. De skal jobbe med hvordan de kan inkludere alle barn i barnehagen, uavhengig av forutsetninger og behov for tilrettelegging, sier Rishaug Ruus.

Barnehagene har i prosjektperioden deltatt på flere samlinger, delt erfaringer og historier, samt drøftet erfaring og bruk av nettressursene som har blitt utarbeidet for hvert kompetanseområde de har jobbet med i prosjektet.

− For hvert kompetanseområde har vi utarbeidet nettressurser som barnehagene i prosjektet har tilgang til. Ved bruk av nettressursen innenfor «Barn med behov for spesiell tilrettelegging» får barnehagene en forståelse av sammenhengen mellom god spesialpedagogikk og god allmennpedagogikk, og hvordan de kan jobbe med denne sammenhengen og legge til rette for inkluderende praksis. Basert på erfaringsutvekslingen på samlingene, er målet å videreutvikle Barnas verneombud og dele kompetansen med alle barnehager i Norge, sier Kristine Rishaug Ruus.

Les lenger ned i artikkelen for mer informasjon om hvordan PBL tilgjengeliggjør kunnskapen for alle landets barnehager.

Siste modul i nettressursen

PBL samarbeidet med Stine Sofies Stiftelse på første tema om vold og overgrep mot barn, og har sammen med Høgskolen i Innlandet arbeidet om temaene barnehagemiljø, mobbing og krenkelser – og nå også tema om barn med behov for spesiell tilrettelegging.

På samlingen presenterte Finn Roger Sørseth fra Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet, innholdet i siste modul nettressursen.

Tema i modul 1 handler om inkludering og spesialpedagogikk og modul 2 om laget rundt barna.

Fra scenen kunne han fortelle at i den tredje og siste modulen rettes fokus inn mot barnehagen og mot inkluderende praksis.

− Gjennom arbeidet med modulen rettes blikket på sammenhengen mellom de gode holdningene som utøves. Gode holdninger gjenspeiler god og velmenende handlinger i barnehagene, sier Sørseth. 

Kristine Rishaug Ruus i PBL og Finn Roger Sørseth fra Høgskolen i Innlandet.

På spørsmål om hvordan det er å samarbeide med PBL om Barnas verneombud, er han klar på at den barnehagefaglige kompetansen er suksessfaktoren i prosjektet.

− Sammen har vi viljen til å skape noe godt for barnehager. Om de er små eller store i størrelse eller kommunale eller private det har ikke noe å si. Det viktigste er at vi lager en ressurs som alle barnehagene i Norge har nytte av, får faglig påfyll av og får handlingskompetanse til å se og hjelpe sårbare barn, sier Sørseth.

Fint å være en del av barnas verneombud

Grete Bårdsen og Stina Halvorsen fra Dronning Louises barnehage er to av dem som deltar på samlingen denne uka.

− Det er fint å være en del av Barnas verneombud, det føles viktig og er betydningsfullt for barnehagen. Vi bygger et bra fundament av å være med i prosjektet og ta med kunnskapen tilbake i barnehagen, sier Bårdsen.

Hun synes også det er lærerikt å være på samling og sier det gir mye inspirasjon.

− Det er veldig gøy å være på samling i dag. Vi er fornøyde med dagens innhold, og det er også bra foredragsholdere, sier hun.

Grete Bårdsen og Stina Halvorsen fra Dronning Louises barnehage er to av dem som deltar.

Halvorsen er enig, og trekker frem det positive ved at nettressursen kan tilpasses barnehagen.

− Å jobbe med tema sårbare barn tar tid, men nettressursene som er laget er praksisnære. Så det passer fint å kunne flette og tilpasse kompetanseområdene inn i barnehagehverdagen vår. Nettressursen er også oversiktlig, og det er fint at vi kan hente ut materiale og lage Powerpoint-presentasjoner som vi kan bruke på personalmøter, sier Stina Halvorsen.

Kunnskap tilgjengelig for alle barnehager

Gjennom midler tildelt over Statsbudsjettet, kunne PBL i høst lansere et digitalt opplæringsprogram om vold og overgrep mot barn, til alle landets barnehager.

− Opplæringen skal gi barnehageansatte kunnskap og kompetanse om vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep, med viktige moduler innenfor blant annet barnesyn, tegn og signaler, traumeforståelse, avvergingsplikten, barnesamtaler og kultursensitivitet, sier Kristine Rishaug Ruus.

Opplæringsprogrammet på nett er gratis for alle landets barnehager.

– Alle som jobber i barnehage, eller andre som ønsker denne kunnskapen, kan gå inn på PBL Campus og få tilgang til hele programmet. PBL Campus er PBLs digitale arena for kurs og konferanser. Her vil du finne ulike kurs og konferanser for deg som jobber i barnehage, forteller Rishaug Ruus.

Lær mer om opplæringsprogrammet

Å snakke med barn om kropp og grenser er noe av det viktigste vi kan gjøre for å forebygge og avdekke vold og overgrep.

– Derfor har vi utviklet samtalekort som støttemateriell til barnehageansatte. Alle landets barnehager vil i mars motta samtalekort som er del av opplæringsprogrammet. Samtalekortene er et verktøy som skal senke terskelen for å snakke med barn om kropp og grenser. Kortene er et kunnskapsbasert verktøy som er enkle å bruke for barnehageansatte, sier Kristine Rishaug Ruus.

Nye nettkurs er også på gang, legger hun til. PBL jobber nå med å utvikle et nettkurs om temaet mobbing og krenkelser:

− Gjennom midler fra Partnerskap mot mobbing, er PBL sammen med Foreldreutvalget for barnehager (FUB) i gang med å utvikle et nettkurs som vil gi barnehagen ytterligere kunnskap om hvordan et godt foreldresamarbeid kan bidra til å redusere mobbing, krenkelse og utenforskap i barnehagen, sier Kristine Rishaug Ruus.

Ønsker du å vite mer om prosjektet Barnas verneombud og hva arbeidet går ut på?

Les mer på www.barnasverneombud.no