PBL oppfordrer alle barnehager til å bli med på Foreldreundersøkelsen

PBL oppfordrer alle barnehager til å bli med på Foreldreundersøkelsen

Fra 1. november kan barnehager invitere foreldre til å svare på Foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet. Siste frist for foreldre til å svare er 20. desember 2021.

Publisert:

Undersøkelsen gir foreldre og foresatte mulighet til å si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Barnehager og barnehageeiere kan bruke informasjonen fra undersøkelsen til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet.

Det er styrerne selv som sender ut og administrerer foreldreundersøkelsen. Det er frivillig for barnehagene å gjennomføre, men PBL oppfordrer alle medlemsbarnehagene til å delta.

– Selv om foreldreundersøkelser på langt nær sier alt om kvaliteten på barnehagene, gir de indikasjoner som alle som jobber i og med sektoren bør ta på alvor. Ikke minst for den enkelte barnehage er det viktig å få de tilbakemeldingene som denne undersøkelsen gir. Foreldrenes stemme er viktig – det er de som kjenner sine barn best og som kan si noe om hva slags barnehagetilbud de ønsker. Brukt riktig, kan foreldreundersøkelser være en viktig del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet i den enkelte barnehage, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

I fjor var det 1710 private og 1479 kommunale barnehager som deltok på undersøkelsen.

barnehagemonitor.no kan du lese om resultatene fra tidligere foreldreundersøkelser, både i regi av Utdanningsdirektoratet og andre.

Foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet gjennomføres i perioden 1. november – 20. desember. Etter dette blir dataene behandlet, og på nyåret publiserer Utdanningsdirektoratet deler av resultatene på sine nettsider.

Les mer på udir.no om undersøkelsen og hvordan dere bestiller og gjennomfører den.