93 prosent av foreldrene er fornøyde med barnehagen

Foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet viser stabilt høy tilfredshet med barnehagesektoren.

93 prosent av foreldrene er fornøyde med barnehagen

– Det et paradoks at regjeringen er veldig opptatt av at kommunene må få større muligheter til å regulere driften i de barnehagene som år etter år viser at de har de mest fornøyde foreldrene, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Publisert:

Onsdag ble resultatene av Foreldreundersøkelsen 2022 publisert på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Undersøkelsen viser samme tendens som alle tidligere målinger, helt fra 2009 og til i dag:

    • De aller fleste foreldre er svært godt fornøyde med tilbudene i barnehagene.
    • 97 prosent oppgir at de er tilfredse med barnets trygghet og trivsel i barnehagen.
    • 93 prosent oppgir at de totalt sett er svært eller ganske fornøyde, mens to prosent oppgir at de er ganske eller svært misfornøyde.
    • Både foreldre til barn i kommunale og private barnehager er fornøyde med tilbudene. Men private barnehager scorer litt bedre enn kommunale barnehager på alle spørsmål.

Lever av tilliten

Jørn-Tommy Schjelderup i PBL gleder seg over at foreldrenes tilfredshet er stabilt høy. Han mener tallene bekrefter utviklingen av barnehagesektoren etter barnehageforliket som en suksesshistorie.

– Private barnehager lever av den tilliten de har fra familiene. Alle kjente foreldreundersøkelser foretatt fra 2009 og frem til i dag viser at den tilliten er høy. At resultatene er fortsatt er gode, både i EPSI-undersøkelsen som ble foretatt før jul og i den nye undersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet, er gledelig. Dette er en stor anerkjennelse til alle ansatte og eiere der ute som hver dag gjør en utrolig viktig og god jobb for mange barn og familier, sier Schjelderup.

Tallene i den årlige EPSI-undersøkelsen hentes inn fra et representativt utvalg og gir det samme bildet av foreldretilfredsheten som Foreldreundersøkelsen.

Bør interessere politikerne

Jørn-Tommy Schjelderup er administrerende direktør i PBL.

PBL-direktøren har merket seg at det flere steder er uttrykt et politisk ønske om å øke andelen kommunale barnehager, enten ved utbygging i egen regi eller ved overtakelse av private barnehager.

Han mener en høyere foreldretilfredshet over tid bør få politikere til i større grad å interessere seg for hva kommunale barnehager kan lære av private.

– Foreldreundersøkelsen skal først og fremst være et verktøy for barnehagene til å utvikle tilbudene, og barnehagene bruker resultatene aktivt i forbedringsarbeidet. Samtidig er disse undersøkelsene, sammen med all annen fakta og dokumentasjon om sektoren, en bekreftelse på den store merverdien som private barnehager skaper for barn, familier og samfunnet. Derfor er det et paradoks at regjeringen er veldig opptatt av at kommunene må få større muligheter til å regulere driften i de barnehagene som år etter år viser at de har de mest fornøyde foreldrene, sier Jørn-Tommy Schjelderup.