Fersk undersøkelse: 8 av 10 mener foreldrene skal avgjøre hvilken barnehage barna skal gå i

Fersk undersøkelse: 8 av 10 mener foreldrene skal avgjøre hvilken barnehage barna skal gå i

–  Vi mener politikerne bør ha tillit til at foreldre velger de barnehagene som er best for sine barn. Og det er befolkningen åpenbart enig med oss i, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Publisert:

Nedgang i barnetall fører i mange kommuner til at det er flere barnehageplasser enn barn i barnehagealder.

Dermed er foreldrenes muligheter til et valg av barnehage mer reelt enn noen gang før.

Klar tale fra folket

Dette mener befolkningen er positivt, skal vi dømme etter en fersk undersøkelse blant et representativt utvalg, foretatt av YouGov på oppdrag fra PBL.

På spørsmålet: «Hvem mener du bør få avgjøre hvilken barnehage barna skal gå i?», svarer åtte av ti at barnas foreldre skal ta dette valget. Én av ti svarer at kommunen skal avgjøre, mens én av ti svarer «vet ikke».

I gruppen av respondenter med små barn, er det 86 prosent som svarer at de mener barnas foreldre bør få velge hvilken barnehage barna skal gå i.

PBLs administrerende direktør Anne Lindboe er ikke overrasket over resultatet.

–  Å levere en ettåring i en barnehage fem dager i uka forutsetter en tillit som er større enn det meste man kan forestille seg. Den tilliten kan ikke noen politikere fatte vedtak om at foreldre skal ha til én bestemt barnehage, sier Anne Lindboe.

PBL: Litt overdekning er positivt

Spørsmålet er aktuelt ettersom det i noen kommuner er fremsatt ytringer om at lokalpolitikerne bør ha myndighet til å styre kapasiteten i barnehagetilbudet i større grad. Tankegangen er at tilskudd til færre plasser i private barnehager vil gjøre det enklere å fylle plassene i kommunale barnehager.

En slik regelverksendring er PBL kritisk til. Det vil føre til et dårligere tilbud, totalt sett.

–  En viss overdekning av barnehageplasser er positivt. Det gir foreldre større muligheter til å velge den barnehagen de mener passer best for deres barn og deres livssituasjon. Det gir småbarnsfamilier en reell mulighet til å flytte på seg uten å frykte at de ikke får barnehageplass der de kommer. Og det gir både private og kommunale barnehager et signal om at de kontinuerlig må utvikle et bedre tilbud for å bli foretrukket, sier Anne Lindboe og legger til.

–  Ettersom private barnehager bare får tilskudd for det antall barn de til enhver tid har, vil ledige plasser i private barnehager uansett ikke ha noen kostnad for kommunen. Og hvis de kommunale barnehagene gir det barnehagetilbudet som foreldrene vil ha, så vil de uansett få fylt opp de plassene de har.

  • YouGovs spørreundersøkelse er foretatt i perioden 24.-28. mars 2021. Et representativt utvalg på 1005 respondenter fra hele landet har svart på undersøkelsen.