Karin Håkonsen

Karin Håkonsen

regnskapsmedarbeider

Avdeling: PBL Regnskap

Tlf:
75 55 38 01
E-post: