Endring i antall omsorgsdager fra 1. juli 2020

Endring i antall omsorgsdager fra 1. juli 2020

Antall omsorgsdager som yrkesaktive har rett til endres fra 1. juli 2020.

Publisert:

Endringen innebærer at alle går tilbake til vanlig antall dager, og starter på nytt med disse fra 1. juli 2020. Det betyr at de doble dagene som tidligere i år ble gitt på grunn av koronasituasjonen, faller bort fra 30. juni 2020, skriver Nav i en pressemelding.

Uansett om en ansatt har brukt omsorgsdager tidligere i år eller ikke, starter en ny telling å gjelde fra 1. juli 2020:

  • 10 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn
  • 15 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn
  • Når dere har avtale om delt bosted, får dere 10 eller 15 dager hver avhengig av hvor mange barn dere har
  • Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager

Dersom en ansatt har vedtak på ekstra dager fordi vedkommende for eksempel har et kronisk sykt barn, er det ikke behov for å søke om dette på nytt. Ny telling gjelder også for denne gruppen fra 1. juli 2020.

Hva skjer med omsorgsdagene før 30. juni 2020?

Omsorgsdager en ansatt hadde før 30. juni 2020 faller bort, men vil altså få nye dager tildelt fra 1. juli 2020. 

Eksempel A:

Ole har 1 barn under 12 år med sin samboer. Før koronapandemien hadde Ole rett til 10 omsorgsdager. 13. mars 2020 ble retten til antall dager doblet på grunn av koronasituasjonen, slik at Ole nå hadde 20 omsorgsdager. Ole brukte 12 av disse dagene, og hadde 8 igjen. 

På grunn av at reglene endres igjen fra 1. juli 2020 og rett til antall omsorgsdager er nullstilt, har Ole 10 omsorgsdager han kan bruke i perioden 1. juli 2020 – 31. desember 2020.

Eksempel B:

Mona er alene om omsorgen for 2 barn under 12 år. Før koronapandemien hadde Mona rett til 20 omsorgsdager. 13. mars 2020 ble retten til antall dager doblet på grunn av koronasituasjonen, slik at Mona nå hadde 40 omsorgsdager. Mona brukte 5 av disse dagene, og hadde 35 igjen. 

På grunn av at reglene endres igjen fra 1. juli 2020 og rett til antall omsorgsdager er nullstilt, har Mona 20 omsorgsdager hun kan bruke i perioden 1. juli 2020 – 31. desember 2020.

Overførte omsorgsdager på grunn av stengt barnehage/skole annulleres 1. juli 2020

Det er kun de omsorgsdagene en ansatt fikk på grunn av koronasituasjonen som annulleres.

Delte dager med en annen omsorgsperson etter vanlig regelverk, beholdes som før. 

Eksempel:

Stine og Petter bor sammen og har 2 barn under 12 år. De fikk begge doblet omsorgsdagene sine på grunn av koronasituasjonen, og hadde rett på 20 dager hver. Stine overførte alle sine 20 dager til Petter. Petter hadde dermed 40 dager, mens Stine hadde ingen dager. Petter har pr. 30. juni 2020 brukt opp alle sine 40 dager. Fra og med 1. juli 2020 har de rett på 10 dager hver.

Hva betyr dette for arbeidsgiver?

Endringen innebærer at arbeidsgiver igjen skal dekke lønn for de første ti omsorgsdagene til en arbeidstaker. Hvis noen dager allerede er utbetalt tidligere i år, telles disse med i de ti dagene. 

Arbeidsgiver skal også forskuttere resten av dagene som arbeidstaker har rett på, men kan altså søke om refusjon fra den 11. dagen.

Eksempel: Arbeidsgiver har før 1. juli utbetalt de 3 første omsorgsdagene for en arbeidstaker. Etter 1. juli må arbeidsgiver dekke de 7 neste omsorgsdagene før det kan søkes om refusjon fra Nav.