Bedre bemanning i barnehagene – men 86.100 barn venter fortsatt på norm

Bedre bemanning i barnehagene – men 86.100 barn venter fortsatt på norm

Fredag morgen publiserte Utdanningsdirektoratet nye tall om bemanning og pedagogisk bemanning i barnehagene. Bemanningen i barnehagene er på tur opp, men 1.300 barnehager har ikke oppfylt bemanningsnormen som gjelder fra 1. august 2019.

Publisert:

Dette er noen av hovedfunnene i de nye tallene som baserer seg på rapporteringen fra barnehagene per 15. desember 2018.

  • Bemanningstettheten i sektoren øker. I 2018 er det i gjennomsnitt 5,8 barn per ansatt, mot 6,0 i 2017.
  • 75 prosent av barnehagene oppfyller kravet om maksimalt seks barn per ansatte. I 2017 gjaldt det 56 prosent av barnehagene.
  • 53 prosent av barnehagene oppfyller kravene til pedagogisk bemanning uten dispensasjon.
  • En litt høyere andel private enn kommunale oppfyller pedagognormen. 53,9 av de private barnehagene oppfyller pedagognormen, mot 52,7 prosent av de kommunale.
  • Det mangler i sektoren samlet om lag 4.000 årsverk for å oppfylle pedagognormen uten dispensasjon.
  • Fire av ti barnehager oppfyller både det kommende kravet til bemanning og kravet til pedagogisk bemanning.

I gjennomsnitt er det 5,7 barn per ansatt i kommunale barnehager og 6,0 barn per ansatt i private barnehager.

Om lag 1.000 flere barnehager oppfyller krav et til maksimalt seks barn per ansatt. Men det er fortsatt 1.300 barnehager med 86.100 barn som ennå ikke har oppfylt bemanningsnormen, om lag et halvt år før dette skal være på plass. 

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL er glad for at utviklingen i sektoren er på riktig vei, både når det gjelder grunnbemanningen og den pedagogiske bemanningen.

– Det er bra at bemanningen er styrket i mange barnehager. Men vi vet at dette er krevende for veldig mange. Fordi regjeringen så langt ikke har vært villige til å finansiere denne reformen, har mange barnehager vært nødt til å kutte i andre viktige deler av tilbudet for å innfri normen. Og blant de barnehagene som fortsatt ikke har dette på plass, vet vi at det er mange som strever og som ikke vet hvordan de skal klare å finansiere satsing på flere ansatte med dagens tilskuddsnivå, sier Lindboe – og legger til:

– Fordi private barnehager er finansiert på bakgrunn av to år gamle kostander i kommunene, vil dette problemet vedvare for mange av våre medlemmer.