Permitteringer under streik

Permitteringer under streik

Dersom du ikke kan bruke de ansatte som ikke streiker på en god og rasjonell måte, kan disse permitteres