IA-avtale for barnehagen

IA-avtale for barnehagen

Barnehager som inngår avtale om inkluderende arbeidsliv forplikter seg på flere områder, men får også mange fordeler som kan gi lavere sykefravær og et bedre arbeidsmiljø.