Ytringsfrihet og taushetsplikt

Ytringsfrihet og taushetsplikt

Hva er det greit at en ansatt ytrer seg om? Hvor lojal kan du forvente at dine ansatte er mot deg og barnehagen?